آموزش لایفری 7

ویجت های مرتبط با ویکی 

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویجت های مربوط به ویکی را بیابید.


ویکی→ویجت ها→آیکون افزودن (   )

 

شکل 38. ویجت های مرتبط با ویکی

همانطور که در ‏شکل 38 مشاهده می‌کنید چهار ویجت منوی صفحه ، منوی درختی ،ویکی  و نمایش ویکی  مربوط به ویکی می‌باشد و با کلیک بر روی گزینه‌ی ‌افزودن یا کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) در صفحه، می‌توانید هر یک از ویجت ها را به صفحه مورد نظر اضافه کنید. در ادامه به تفضیل هر یک از ویجت های  و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم.
در ابتدا به ویجت ویکی که جهت نمایش گره‌های ویکی استفاده می‌شود، می‌پردازیم.

00
قبلی

Child Articles (4)

 • پورتلت ویکی 

  با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویکی را در سایت مورد نظر نمایش دهید. افزودن → ویکی → ویکی → ویجت ها → آیکون افزودن (  ) پس از پیمایش مسیر بالا صفحه‌ای مطابق ‏شکل 39 خواهید دید که تمام گره‌های ویکی...

 • نمایش ویکی

  ویجت نمایش ویکی زمانی استفاده می‌شود که بخواهید کاربران برروی گره خاصی از ویکی توجه بیشتری داشته باشند. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویجت نمایش ویکی را به صفحه اضافه کنید. افزودن → نمایش ویکی →...

 • منوی درختی 

  برای کمک به کاربران جهت یافتن مسیر و پیدا کردن ویکی مورد نظر در ویجت نمایش ویکی و ویجت ویکی از ویجت منوی درختی استفاده می‌شود. در ویجت منوی درختی ویکی‌ها را به صورت سلسه مراتبی شبیه درخت نمایش...

 • منوی صفحه

  پورتلت منوی صفحه به شما این امکان را می‌دهد که لینک‌های خارج شده از یک صفحه را نمایش دهد یا به عبارت دیگر برای شما مشخص می‌کند که یک صفحه ویکی مشخص به چه صفحات ویکی دسترسی دارد. با استفاده از مسیر...