آموزش لایفری 7

تنظیمات شکل ظاهری ویجت ها 

یک ادمین می‌تواند از طریق گزینه() که در گوشه بالا و سمت راست پورتلت‌های اضافه شده در صفحه قرار دارد، به تنظیمات،تنظیمات را ببینید (Look and Feel) آن ویجت دسترسی بگیرد. البته گزینه() ممکن است وابسته به تمی که بر روی سایت شما اعمال شده، در سمت راست ویجت ها قرار نداشته باشد. در صفحه تنظیمات را ببینید، شش تب قابل مشاهده است که عبارتند از:

  1. عمومی
  2. تنظیمات متن
  3. تنظیمات پشت زمینه 
  4. تنظیمات حاشیه
  5. فواصل و فرورفتگیها 
  6.   استایل های پیشرفته 

پس از انجام تغییرات خود در هر یک از این تب‌ها، فراموش نکنید که دکمه ذخیره شدن را بزنید و برای آن‌که تاثیر تنظیمات خود را ببینید گاهی لازم می‌شود صفحه را به روزرسانی  کنید. اگر هم تغییراتی که انجام داده اید باب میلتان نیست می‌توانید با انتخاب دکمه Reset تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید. در ادامه به توضیح جزئیات این تب‌ها پرداخته می‌شود.

1. در تب عمومی می‌توانید به گزینه درج عنوان برای مولفه دسترسی بگیرید و آن را فعال کنید تا عنوان ویجت خود را به عنوانی دیگر تغییر دهید. مقداری که در این فیلد وارد می‌کنید در قسمت بالای پورتلت نمایش داده می‌شود. همچنین از طریق منوی کشویی که در کنار این فیلد قرار دارد می‌توانید زبان نمایش عنوان را تعیین کنید.

 

شکل ‏1-1- در شکل می‌بینیم عنوان Asset publisher به عنوانی مرتبط با محتوای آن تغییر یافته است. 


گزینه‌ی دیگری که از تب عمومی در دسترس است، تغییر ظاهر نرم‌افزار می‌باشد. تغییر ظاهر نرم‌افزار برای ایجاد تمایز  بین صفحه و ویجت استفاده می‌شود. این گزینه می‌تواند روی یکی از سه مقدار Barebone, Borderless و یا Decorate تنظیم شود. حالت پیش فرض بر روی Decorate قرار دارد. اما نکته ای که وجود دارد آنست که حاشیه‌های دور ویجت را غیر فعال نکنید زیرا برخی از تم‌ها با در نظر گرفتن این حاشیه‌ها به درستی نمایش داده می‌شوند. 

 

شکل ‏1-2- تب عمومی از قسمت  تنظیمات را ببینید ویجت ها، به شما امکان تعریف عنوان دلخواه، لینک کردن urlهای ویجت به یک صفحه و نیز انتخاب کنتراست بین صفحه و ویجت را می‌دهد. 

2. از تب تنظیمات متن میتوان به تنظیم فرمت متنی که در ویجت ظاهر می‌شود پرداخت.

 

شکل ‏1-3- نمای کلی از تب تنظیمات متن که برای تنظیم فرمت متن ویجت از آن استفاده می‌شود.

تنظیمات فاصله بین کلمات، فاصله بین حروف و فاصله بین خطوط نیز در این تب قابل تنظیمند. مقدار فاصله بین کلمات از مقدار -1 em تا  0.95 em با رشد 0.05 em در دسترس می‌باشد و مقدار پیش فرض آن، صفر تنظیم شده است.

3. تب تنظیمات پشت زمینه امکان تعریف رنگ پس‌زمینه برای ویجت را به ما می‌دهد.

 

شکل ‏1-4- از تب  تنظیمات پشت زمینه می‌توان رنگ پس‌زمینه‌ای را برای ویجت تنظیم نمود.

4. در تب تنظیمات حاشیه می‌توان تنظیمات ضخامت ، نوع  و رنگ  حاشیه دور ویجت را انجام داد. انتخابگر برای چهار جهت مشابه باشد (same for all ) را برای هر یک از این ویژگی‌ها در تنظیمات، فعال بگذارید تا تنظیمات یکسانی بر روی حاشیه‌های بالا، پایین، چپ و راست ویجت انجام گیرد.

 

شکل ‏1-5- از تب تنظیمات حاشیه می‌توان قطر، استایل و رنگ هر سمت حاشیه دور اپلیکیشن را تنظیم نمود.

برای ویژگی ضخامت حاشیه‌ها، می‌توان واحد اندازه‌گیری را % ، em و یا px تعریف کرد. برای نوع حاشیه شما می‌باید یکی از مقادیر پنهان, شیار, دوبرابر, نقطه چین, ریزش , لبه و یا Outset را انتخاب کنید که مشابه با نوع حاشیه در نرم‌افزارword عمل می‌کنند. 


5. تب بعدی فواصل و فرورفتگی ها است که برای تعیین فاصله‌ی محتوای مولفه نسبت به حاشیه‌ی مولفه( margin )و نیز فاصله‌ی مولفه نسبت به حاشیه‌ی سایت(padding) استفاده می‌شود. Padding برای تعیین فاصله محتوای درون ویجت از حاشیه دور آن تعریف می‌شود و margin برای تعیین فاصله حاشیه دور ویجت از حاشیه دور صفحه تعریف می‌گردد. در این تب، همانند تب  تنظیمات حاشیه انتخابگر برای چهار جهت مشابه باشد(same for all ) را درحالت فعال قرار دهید تا تنظیمات padding و همچنین  margin برای چهار سمت ویجت یکسان در نظر گرفته شود.

 

شکل ‏1-6- تب Margin and Padding برای تعریف  margin و نیز  padding هر سمت ویجت استفاده می‌شود.

واحد‌های اندازه گیری در دو حالت فاصله‌ی محتوای مولفه نسبت به حاشیه‌ی مولفه( padding) و نیز فاصله‌ی مولفه نسبت به حاشیه‌ی سایت( margin ) می‌تواند از بین سه حالت % ، em و یا px انتخاب شود.

6. تب استایل های پیشرفته برای نمایش اطلاعاتی شامل ID ویجت در لایفری و کلاس‌های CSS از آن ویجت است.

 

شکل ‏1-7- تب  استایل های پیشرفته به شما  ID  ویجت را نمایش می‌دهد و علاوه بر آن به شما امکان وارد کردن کدCSS ای که بر روی  ویجت اجرا شود را می‌دهد تا به این ترتیب شکل و ظاهر ویجت را شخصی‌سازی کنید..

در این تب می‌توانید نام کلاس‌های CSS شخصی‌سازی شده خود و همچنین هرکد  CSSای را که می‌خواهید وارد کنید تا شکل و ظاهر ویجت را مطابق دلخواهتان تغییر دهید. 

 

شکل ‏1-8- از تب استایل های پیشرفته می‌توان کدهای CSS برای تغییر شکل و ظاهر ویجت استفاده کرد.

00
قبلی