آموزش لایفری 7

مدیریت تجربه وب

تجربه: کمی به این واژه فکر کنید. نه آن نوع تجربه که با تکرار به دست می آید، بلکه تماس و مواجهه ای که شما با چیزی دارید. فرض کنید قصد خرید یک تلفن همراه جدید را دارید، این که در نگاه اول تلفن همراهی با بزرگ ترین صفحه نمایش و پرسرعت ترین پردازنده را بهترین گوشی بدانیم بسیار ساده به نظر می رسد اما تجربه شما چه خواهد بود؟ ممکن است بهترین تلفن همراه لزوما بزرگ ترین و سریع ترین نباشد؛ ممکن است بهترین تلفن همراه طولانی ترین عمر باتری یا جامع ترین مجموعه برنامه های یکپارچه باشد. یا ممکن است هیچ یک از این موارد نباشد. تجربه همیشه چیزی نیست که بتوانید با مشخصات یا ویژگی ها کیفیت آن را تعیین کنید.

زمانی که صحبت از مدیریت سایت و محتوا می شود، لایفری فاکتور تجربه را بسیار جدی می گیرد. مجموعه مدیریت تجربه وب بر ارائه بهترین تجربه برای کاربران وب سایت متمرکز است. وقتی سخن از تجربه وب می شود، هر کس به دنبال موارد مختلف مدنظر خودش است،  درست مانند تلفن همراه که بعضی کاربران تلفن های هوشمند، تماشای فیلم در حین مسافرت آن هم روی یک نمایشگر بزرگ علاقه دارند، در حالی که از طرف دیگر، بعضی ها ممکن است با گوشی های کوچگ تر اما با عمر باتری طولانی که به راحتی در جیب جای می گیرد و اساس کارکرد گوشی روی سادگی بنا شده است بسیار بیشتر هیجان زده شوند.

00
قبلی

Child Articles (3)

  • محتوای نوشتاری: محتوای ساختاری و درون خطی

    هدف اصلی مدیریت محتوا نمایش ویژگی های جدید با دنبال کردن آخرین روند طراحی نیست، بلکه ابزارهایی را برای ایجاد محتوای دیجیتالی به شما ارائه می دهد تا پیام شما را به طور واضح و مؤثر منتشر کند. با توجه...

  • ایجاد سایت

    یک سایت مجموعه ای از صفحات است که در آن مطالب یا برنامه ها منتشر می شوند. سایت ها می توانند مستقل یا وابسته به یک سازمان باشند. شما هر تعداد سایت که می خواهید، می توانید در لایفری بسازید. شما با یک...

  • اضافه کردن محتوای وب سایت

    https://portal.liferay.dev/docs/7-1/user/-/knowledge_base/u/introduction-web-content