آموزش لایفری 7

زمان بندی محتوای وب

قابلیت زمان‌بندی مربوط به بخش مدیریت محتوای سایت می‌باشد. شما با استفاده از این قابلیت می‌توانید زمانی را برای نمایش مقالات، منقضی نمودن آن‌ها و بررسی مجدد  آن‌ها مشخص نمایید. استفاده از قابلیت زمان‌بندی بهترین وسیله برای به روز و صحیح نگه‌داشتن وبسایت می‌باشد.

شما می‌توانید از طریق بخش schedule در رابط کاربری مربوط به ایجاد و یا ویرایش محتوای سایت به قابلیت زمان‌بندی دسترسی داشته باشید. این بخش دارای بخش‌های گوناگونی برای انجام تنظیمات مربوط به قابلیت زمان‌بندی می‌باشد.

 

شکل ‏1-1- شما می‌توانید از طریق بخش برنامه در رابط کاربری مربوط به ایجاد و یا ویرایش محتوای وب به قابلیت زمان‌بندی دسترسی داشته باشید.

  • تاریخ نمایش: زمان نمایش یک محتوای وب را مشخص می‌نماید.
  • تاریخ انقضا : زمان منقضی شدن یک محتوای وب را مشخص می‌کند و به طور پیش‌فرض مقدار آن برای یکسال می‌باشد.
  • هیچگاه منقضی نشود : با فعال نمودن این فیلد یک محتوای وب هرگز منقضی نخواهد شد.
  • تاریخ باز بینی : یک زمان برای انجام بررسی مجدد یک محتوای وب مشخص می‌نماید.
  • هیچگاه مرور نشود : با فعال نمودن این فیلد یک محتوای وب هرگز به بررسی مجدد نیاز نخواهد داشت.

با استفاده از ویژگی زمانبندی می‌توان مشخص نمود که یک محتوای سایت تا چه مدت بر روی وبسایت قابل نمایش باشد و پس از چه مدت در حالت بررسی مجدد قرار بگیرد.

قابلیت زمان‌بند نیز مانند staging یک قابلیت مفید برای مدیریت انتشار محتوای‌ سایت در لایفری می‌باشد.

00
قبلی