آموزش لایفری 7

استفاده از صفحات محتوا

صفحات محتوا در پرتال لایفری 7.1 یک قابلیت جدید است. صفحات محتوا راهی برای ایجاد صفحات با محتوای درون خطی ارائه می دهند. قبل از این در لایفری، محتوا بیرون از صفحات بودند، تا در صورت لزوم به هر صفحه اضافه شود. با استفاده از صفحات محتوا، می توانید طرحی را در صفحه ایجاد کنید و سپس متن یا تصاویر را مستقیماً در صفحه ویرایش کنید.
فرایند ساخت صفحه محتوا با یک طرح شروع می شود. بعد از اتمام طراحی، یک توسعه دهنده قطعاتی را بر اساس آن طرح ها ایجاد می کند. ویجت ها را می توان در قطعات جاسازی کرد. قطعات صفحه را می توان به قالب صفحه تبدیل کرد. توسعه دهندگان می توانند مناطقی از قطعات را برای داشتن متن یا تصاویر قابل ویرایش تعریف کنند و اجازه می دهند تغییراتی در طی مراحل انتشار نهایی برای صفحه ایجاد شود.
این بدان معنی است که می توان قطعات را به عنوان عناصر کاملاً استاتیک برای ساختن یک صفحه محتوا ایجاد کرد، یا بازاریابان و تولید کنندگان محتوا می توانند با استفاده از قطعات به عنوان ابزاری برای ایجاد محتوای زیبا ، آنها را به صورت شخصی تنظیم کنند.

00
قبلی

Child Articles (3)

  • اضافه کردن قطعات صفحه

    برای ایجاد صفحات محتوا، ابتدا باید برخی از قطعات را داشته باشید. قطعات یکی از بلوک های ساختاری هستند که می توانید از آن برای ایجاد محتوای غنی در لایفری استفاده کنید. در نظر گرفته شده که قطعات ساخته...

  • ساخت صفحات محتوا از قطعات

    پس از انتشار مجموعه های قطعات صفحه، شما آماده برای ایجاد قالب های صفحه هستید. یا قالب از تعدادی قطعات صفحه تشکیل می شود_از یک تا پنجاه قطعه؛ مهم نیست. ایجاد یک قالب صفحه شما در صفحه  صفحات سایت در...

  • پشتیبان گیری اجزا

    گاهی نیاز دارید تا از اجزا یا بخشی از کدهای اجزا در سایت یا مکان دیگر استفاده کنید. یک راه ساده پشتیبان گیری مجموعه های اجزا است. صدور اجزا صدور یک مجموعه واحد. صدور برخی از اجزای خارج از یک...