آموزش لایفری 7

استفاده از گردش کار

به دلیل اهمیت یونان باستان موتور گردش کار لایفری Kaleo نامیده شد که به معنای "افراد صدا زده شده" است که کاربران را برای مشارکت در فرایند بررسی که برای  آنها طراحی شده  فرامی‌خواند. گردش کار Kaleo به کاربران اجازه می‌دهد که به تعداد زیاد فرآیند‌های کسب و کار ساده (گردش کار) ساده یا پیچیده تعریف کنند . این فرایندها دانشی راجع به افراد و گروه‌ها و نقشها دارند. برای اینکار نیازی به نوشتن حتی یک خط کد هم ندارید. تنها کافی است یک فایل xml  بسازید.

00
قبلی