آموزش لایفری 7

استفاده از انتقال

در این مورد شما به یک تایید کننده احتیاج داشتید بنابراین با انتقال به مرحله نهایی می‌رود. در گردش کار پیچیده تر، شما ممکن است به یک تایید‌کننده ردیف دوم انتقال میابید.

<transitions>
    <transition>
    <name>approve</name>
    <target>approved</target>
    <default>true</default>
    </transition>
    <transition>
    <name>reject</name>
    <target>update</target>
    <default>false</default>
    </transition>
</transitions>
</task>

 

در نهایت مرحله پایانی را تعریف می‌کنیم. به یاد داشته باشید که در مرحله اقدامات به صورت خودکار انجام می‌شود. و کدهای اسکریپت اجرا می‌شود و محتواها را تایید می‌کند. اسکریپت گردش کار به طور کامل در تعاریف XML گردش کار موجود است.

اگر کاری وجود دارد که شما می‌خواهید روی دارایی  انجام دهید و خارج از استاندارد است شما می‌توانید اسکریپت سفارشی بنویسید. اسکریپت زیر به زبان جاوا اسکریپت نوشته شده است و وضعیت یک دارایی  را تایید شده قرار می‌دهد. البته شما کارهای بیشتری می‌توانید با اسکریپت انجام دهید. شما می‌توانید کارها را با جزئیات بیشتر برای رسیدن به هدف خود انجام بنویسید.

<state>
<name>approved</name>
<actions>
    <action>
    <name>approve</name>
    <execution-type>onEntry</execution-type>
    <script>
    <![CDATA[Packages.com.liferay.portal.kernel.workflow.WorkflowStatusManagerUtil.updateStatus(Packages.com.liferay.portal.kernel.workflow.WorkflowConstants.toStatus("approved"), workflowContext);]]>
    </script>
    <script-language>javascript</script-language>
    </action>
</actions>
</state>

برای ایجاد گردش طولانی تر، شما باید مرحله و کارو انتقال های بیشتری با توجه به نیاز خود ایجاد کنید. برای مثال، اگر شما به سطح دوم  بازنگری قبل از تایید آیتم احتیاج داشتید  یک کار جدید بین کار بازنگری و مرحله تایید ایجاد کنید. این کار ممکن است محتوای مشابه به بازنگری داشته باشد، اما شما می توانید آن را به نقش های مختلف اختصاص دهید.از کار بازنگری به کار جدید منتقل میشود و کار جدید را به مرحله تایید انتقال میابد.

00
قبلی