آموزش لایفری 7

استفاده از منابع خارجی

در بخش مستندات و چند رسانه ای  کاربران می‌توانند با چندین منبع در ارتباط باشند، که دسترسی به این منابع دارای ویژگی‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

•    خواندن و نوشتن پوشه‌ها و اسناد

•   بررسی نمودن اسناد و تایید نمودن یا لغو نمودن حالت بررسی برای اسناد

•    دانلود اسناد

•    انتقال اسناد و پوشه‌ها در داخل منبع

•    دریافت تاریخچه‌ی نسخه‌های ویرایش شده

 •   انتخاب یکی از  نسخه‌‌های ویرایش شده به عنوان نسخه‌ی اصلی

بخش مستندات و چند رسانه ای  پرتال لایفری می‌تواند با منابعی که از استاندارد  CMIS پشتیبانی می‌کنند، تعامل داشته باشد. CMIS یک مدل برای تعامل با فایل‌های منبع مشخص می‌کند. لایفری می‌تواند با CMIS نسخه‌ی 1.1 که آخرین نسخه‌ی CMIS می‌باشد، تعامل داشته باشد. لایفری می‌تواند از طریق پروتکل‌های وب سرویس‌ها و AtomPub به منابعCMIS دسترسی داشته باشد.

 

شکل ‏3 1- در بخش مستندات و چند رسانه ای  منابع خارجی مثل پوشه‌ها نشان داده می‌شوند. شما می‌توانید بر روی‌ فایل‌های موجود در آن‌ها عملیاتی را انجام دهید.

برای تعامل بخش مستندات و چند رسانه ای  با یک منبع CMIS سه مرحله وجود دارد:

•    تنظیم ویژگی‌های پورتال

•    همگام سازی حساب‌های کاربری بین لایفری و منبع

•    اضافه کردن یک منبع به بخش مستندات و چند رسانه ای 

در ابتدا تنظیم ویژگی‌های پورتال را مطرح خواهیم نمود.

 

 

00
قبلی

Child Articles (3)

  •  تنظیم ویژگی‌های پورتال

    به منظور اعتبار سنجی منبع، شما به ذخیره سازی کلمات عبور برای جلسات کاربر نیاز دارید. شما باید یک روش که از ذخیره سازی کلمه عبور در جلسه کاربر پشتبانی می‌کند را تنظیم نمایید. با توجه به اینکه روش...

  •  همگام سازی حساب‌های کاربری بین لایفری و منبع

    برای تعامل لایفری با منابع خارجی، کاربران لایفری باید نام کاربری و کلمه‌ی عبورشان در لایفری و منبع خارجی یکسان باشد. توجه داشته باشید که نام کاربریتان در منبع خارجی با حروف کوچک باشد زیرا نام...

  •  اضافه کردن یک منبع به مستندات و چند رسانه ای 

    آخرین مرحله افزودن یک مخزن به مستندات و چند رسانه ای  می‌باشد. مستندات و چند رسانه ای  می‌تواند با استفاده از پروتکل‌های Web Services و  Atom Publishing به منابع CMIS متصل شود. در ادامه نحوه‌ی...