آموزش لایفری 7

پورتلت های بخش ابزار 

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت Dictionary را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 1 نشان داده می‌شود.

 

Add icon ( ) → Applications → Tools → Dictionary → Add

 

 

شکل 1. صفحه مدیریت پورتلت Dictionary

با استفاده از این پورتلت می‌توانید ترجمه کلمات (با استفاده از گزینه Dictionary) ویا ترجمه تخصصی کلمات (با استفاده از گزینه Thesaurus) را در سایت http://www.dictionary.com/ می‌یابد به طوریکه با کلیک بر گزینه Find صفحه جدیدی باز می‌شود که معنی کلمه وارد شده در این سایت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال کلمه "book" برای ترجمه انتخاب شده است و با کلیک بر روی گزینه Find صفحه‌ای مطابق ‏شکل 2 ظاهر می‌شود که ترجمه کلمه "book" را نشان می‌دهد.

 

شکل 2. ترجمه کلمه "book" در سایت Dictionary.com

با کلیک بر آیکون Options icon ( ) می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت Dictionary را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 3 مشاهده می‌کنید شش گزینه Look and Feel Configuration، Export / Import، Configuration، Permissions، Configuration Templates، Remove از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه Configuration در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

شکل 3. تنظیمات مربوط به پورتلت Dictionary

با کلیک بر روی گزینه Configuration صفحه‌ای مطابق ‏شکل 4 ظاهر می‌شود که فقط شامل تب Sharing می‌باشد و تب Sharing در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود. (به بخش Sharing مراجعه شود.)

 

شکل 4. Configuration مربوط به پورتلت Dictionary

00
قبلی

Child Articles (6)

 • Password Generator

  برای login شدن در سایت، یک رمز عبور برای هر کاربر وجود دارد که گاهی اوقات کاربران رمز عبور خود را فراموش کرده و سایت یک رمز عبور جدید به آن‌ها اختصاص می‌دهد. پورتال برای تخصیص رمز به این افراد از...

 • Unit Converter

  برای تبدیل واحد‌های مختلف به یکدیگر برای کمیت‌های طول، مساحت، حجم، وزن و دما می‌توان از پورتلت Unit Converter استفاده کرد. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت Unit Converter را به صفحه مورد نظر...

 • IP Geocoder Sample

  پورتلت IP Geocoder Sample برای نشان دادن موقعیت جغرافیایی به کار می‌رود ولی معمولا همراه با دیگر پورتلت‌ها از قبیل Map و Google Maps به کار می‌رود و به تنهایی استفاده نمی‌شود. این پورتلت از پایگاه...

 •  Network Utilities

  با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت Network Utilities را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 11 نشان داده می‌شود. Add icon ( ) → Applications → Tools → Network Utilities → Add  ...

 • Translator

  برای ترجمه یک متن از هر زبانی به هر زبان دیگری می‌توانید از پورتلت Translator استفاده کنید. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت Translator را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 23...

 • Quick Note

  با استفاده از این پورتلت می‌توانید یک یادداشت سریع به صفحه سایت خود اضافه کنید. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت Quick Note را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 20 نشان داده...