آموزش لایفری 7

تایمر

یکی دیگر از ویژگی هایی که شما می توانید درگردش کار سفارشی همراه با forks وjoins استفاده کنید تایمر است. گردش کار موازی به جای اینکه برای گرفتن محتوا از افراد آنها را در صف نگه دارد محتوا را به یکباره از آنها می‌گیرد و باعث سرعت بخشیدن به روند کار می‌شود تایمر به شما اجازه اضافه کردن برخی از فوریت‌ها به این فرآیند می‌دهد.

که کمک می‌کند تا مطمئن باشیم وظایف مهم در یک گردش کار فراموش نمی‌شود و یا به دلیل عدم نظارت و یا عدم وجود کسی در مسیر بحرانی انجام نشده باقی نمی‌ماند. مفهوم اساسی از تایمر این است که پس از یک دوره از زمان مشخص شده، یک عمل خاص رخ می دهد. دو عنصر اصلی برای یک تایمر وجود دارد. Task Timer و Timer Action.

یک تایمر با یک المان task  رخ می‌دهد و به شکل زیر است:

<task>
    ...
    <task-timers>
       <task-timer>
         <name></name>
         <delay>
          <duration></duration>
          <scale></scale>
         </delay>
         <timer-actions>
          ...
         </timer-actions>
       </task-timer>
    </task-timers>
    ...
</task>

خارجی‌ترین المان  <task-timers> است زیرا شما می توانید تایمر های متعدد با اقدامات  متعدد داشته باشد. المان <task-timer> یک المان <delay> دارد که شامل دو المان <duration> و <scale> است.  مدت زمان  می‌تواند هرعددی (صحیح نامنفی یا کسری) باشد. آنچه اهمیت دارد این است که توسط scale تعریف می‌شود. Scale  واحد زمان duration (ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه و یا سال) را مشخص می‌کند. بعد از تعریف زمان شما باید یک action (اطلاعیه، انتقال انتصاب و یا یک اسکریپت سفارشی) را انتخاب نمایید. اطلاعیه بسیار ساده است - اگر یک مقدار مشخصی از زمان بگذرد و یک عمل تکمیل نشده باشد، کاربر کار به او اختصاص داده شده اطلاعیه جدید دریافت خواهد کرد. در تایمر،  تمام انواع اطلاعیه های استاندارد دسترس است و شما همچنین می توانید یک نوع اطلاعیه  از برای اطلاع رسانی اصلی استفاده شد. به عنوان مثال، شما می توانید از یک تعریف ایجاد چنین است که زمانی که یک آیتم جدید به گردش کار کنید، تمام اعضای نقش داور محتوا یک اخطار دریافت. سپس شما می توانید با استفاده از یک تایمر می گویند اگر محتوای شده است در عرض دو ساعت هر یک از اعضای نقش داور محتوا نیست یک اطلاع رسانی دوم از طریق مسنجر دریافت خواهید کرد.

اطلاعیه بسیار ساده است - اگر یک مقدار مشخصی از زمان بگذرد و یک عمل تکمیل نشده باشد، کاربر کار به او اختصاص داده شده اطلاعیه جدید دریافت خواهد کرد. در تایمر،  تمام انواع اطلاعیه های استاندارد دسترس است و شما همچنین می توانید از انواع اطلاعیه متفاوت انسبت به انواع اطلاعیه‌های اصلی استفاده نمایید.  به عنوان مثال، شما می توانید از یک تعریف ایجاد چنین است که زمانی که یک آیتم جدید به گردش کار کنید، تمام اعضای نقش داور محتوا یک اخطار دریافت. سپس شما می توانید با استفاده از یک تایمر می گویند اگر محتوای شده است در عرض دو ساعت هر یک از اعضای نقش داور محتوا نیست یک اطلاع رسانی دوم از طریق مسنجر دریافت خواهید کرد.  به عنوان مثال، شما می توانید یک گردش کاربه این صورت تعریف  کنید که زمانی که یک آیتم جدید به گردش کاراضافه  میشود، تمام اعضای نقش  Content Reviewer را دارند یک اطلاعیه دریافت کنند. سپس شما می توانید با استفاده از یک تایمر  در ص.رتی که عرض دو ساعت بررسی نشد هر یک از اعضای نقش Content Reviewer اطلاع رسانی دوم را از طریق مسنجر دریافت کنند.

یک اطلاعیه به صورت زیر است:

<timer-actions>
    <timer-notification>
       <name></name>
       <template></template>
       <template-language>text</template-language>
       <notification-type>im</notification-type>
    </timer-notification>
</timer-actions>

انتقال انتصاب برای در حرکت نگه داشتن گردش کار طراحی شده است حتی اگر یک شخص کلیدی خارج از اداره باشد. با استفاده از قابلیت انتقال انتصاب تایمر پس از مقدار مشخص از زمان می‌توان کار را به یک نقش جدید اختصاص داد. در مثال بالا، اگر همه Content Reviewe اطلاعیه IM را پس از دو ساعت دریافت کنند  اما پس از گذشت چهار ساعت باز هم محتوای تایید نشده بود، گردش کار می تواند به طور خودکار به کار به نقش Administrator منتقل کند.

انتقال انتصاب به صورت زیر است:

<timer-actions>
    <reassignments>
       <assignments>
         <roles>
          <role>
              <role-type></role-type>
              <name></name>
          </role>
          ...
         </roles>
       </assignments>
    </reassignments>
</timer-actions>

اگر شما یک ایده برای استفاده از تایمر در گردش کار خود را دارید که با طراحی ما مناسب نیست، شما می توانید به موتور اسکریپت نویسی  liferay برای ایجاد یک عملکرد سفارشی که پس از یک مدت مشخص از زمان اتفاق  افتد دسترسی داشته باشید. به عنوان مثال، می‌خواهید به صندلی کارکنانی که کار انجام نمی‌دهند  شوک الکتریکی وارد کنید و می‌خواهید  از یک پورتلت لایفری برای دسترسی به مکانیزم شوک ایجاد کنید، شما می توانید یک اسکریپت سفارشی برای تاباندن لیزر به هر کاربر که در میز خود قرار دارد و  تا به حال محتوای اختصاص یافته به خود را بررسی نکرده است ایجاد کنید.  

<timer-actions>
    <action>
         <name></name>
         <script>
          <![CDATA[
          ]]>
         </script>
         <script-language></script-language>
         <execution-type></execution-type>
    </action>
</timer-actions>

با استفاده از گردش کار و تاییدیه برای تقریبا برای هر سازمان ضروری است و تایمر یک راه عالی برای کمک به رفع سردرگمی ناشی از داشتن تنگناها متعدد  طی فرایندها میباشد . استفاده از تایمر همراه با دیگر ویژگی های گردش کار می تواند به شما در ایجاد گردش قدرتمند برای سازمانتان کمک کند.

موتور گردش کار KALEO عمیقا با پورتال لایفری یکپارچه شده است. همچنین می‌توان نقش مورد نظر برای سازمان ها، سایت ها و برای تمام پورتال بر اساس تعاریف گردش کار تولید کرد. شما همچنین می توانید گزینه های گردش کار را برای سایت های شخصی سفارشی کنید.

کاربران مهم ترین بخش گردش کارهستند زیرا تمام کارها را انجام می دهند. برای اینکه یک کاربر بخشی از فرآیند گردش کارشوند باید به آنها نقشی را که در گردش کار خود تعریف کردید اختصاص دهید.هنگامی که شما یک گردش کار تعریف می‌کنید باید یا نقش‌های مورد نظر خود را در فایل xml  تعریف نمایید یا از نقش‌های موجود در پرتال استفاده نمایید. نقش‌هایی که در گردش کار تعریف می‌کنید به طور خودکار ایجاد می‌شود و در محدوده کل پرتال می‌باشد در صورتی که مایلید نقش در محدوده سازمان یا سایت ایجاد نمایید نقش را قبل از قرار دادن گردش کار در پرتال ایجاد نمایید.

مدیر پورتال می تواند یک طرح تعریف پیشفرض گردش کار برای هر نرم افزاری در  کل پورتال تعریف نماید و مدیران سایت و سازمان می توانند تنظیمات را برای سایت ها و سازمان های خود سفارشی کنند.

00
قبلی