آموزش لایفری 7

تنظیمات همگام سازی با استفاده از SYNC ADMIN

با استفاده از رابط کاربری Sync Connector Admin می‌توانید قابلیت همگام‌سازی را برای یک سایت خاص و یا یک نمونه از لایفری فعال یا غیر فعال نمایید و مجوز‌های مربوط به فایل‌ها را در این فرایند در این بخش تنظیم نمایید. 
برای دسترسی به این بخش از مسیر Control Panel → Configuration → Sync Connector Admin بخش Sync Connector Admin را انتخاب نمایید.
 

 

شکل ‏4 -1-بخشSettings یکی از بخش‌های رابط کاربری مربوط به تنظیمات بخش Sync Connector Admin می‌باشد که دارای دو نوع تنظیمات General  و Advanced می‌باشد. 

رابط کاربری مربوط به بخش Sync Connector Admin دارای دو قسمت Sites و  Settingsمی‌باشد.  بخش Settings دارای دو نوع تنظیمات General و Advanced می‌باشد. در بخش تنظیمات General می‌توانید با فعال نمودن و غیر فعال نمودن فیلد Allow the use of Sync? قابلیت همگام‌سازی را برای تمامی‌سایت‌ها غیر فعال و یا فعال نمایید. شما همچنین می‌توانید با فعال نمودن و یا غیر فعال نمودن فیلد  Allow users to sync their personal sites? قابلیت همگام سازی را برای سایت‌های شخصی کاربران غیر فعال نمایید. به طور پیش‌فرض برای تمامی‌سایت‌ها قابلیت همگام سازی فعال می‌باشد.

بخش Advanced مربوط به تنظیمات شرایط تبادل داده‌ها بین لایفری و کلاینت‌های Sync می‌باشد. فیلد Max Connections مشخص کننده‌ی تعداد اتصال‌های هم‌زمانی می‌باشد که هر کلاینت می‌تواند به هر حساب کاربری داشته باشد. به طور مثال اگر مقدار Max Connections را 3 قرار دهیم، یک کلاینت به طور هم‌زمان می‌تواند سه فایل را برای هر حساب کاربری آپلود و یا دانلود نماید. توجه داشته باشید که اساس تنظیمات برای هر کلاینت می‌باشد. به طور مثال در صورتی که کاربری به یک حساب کاربری از طریق دو کلاینت دسترسی داشته باشد(این فرایند در شرایطی محقق خواهد شد که بر روی دو ماشین مجزا Sync نصب شده باشد) و مقدار فیلد Max Connections برابر سه باشد، کاربر می‌تواند 6 فایل را به صورت هم‌زمان آپلود و یا دانلود نماید. اگرچه افزایش مقدار فیلد Max Connections می‌تواند موجب افزایش سرعت انتقال فایل‌ها شود ولی این کار موجب بار سنگینی بر روی سرور نیز خواهد شد. به صورت پیش‌فرض مقدار فیلد Max Connections برابر 1 می‌باشد. 

دیگر فیلد‌های موجود در بخش Advanced فیلد Poll Interval می‌باشد. فیلد Poll Interval مشخص می‌کند که هر کلاینت هر چند ثانیه یک بار  به لایفری مراجعه نماید تا فایل‌ها را به روز رسانی کند. به طور مثال در صورتی که مقدار این فیلد را 10 قرار دهید، کلاینت هر 10 ثانیه یک بار به برای انجام عملیات به روز رسانی لایفری را بررسی می‌کند. به طور پیش فرض مقدار این فیلد 5 می‌باشد.

 

شکل ‏4-2- در بخش Sites به ازای هر سایت موجود در نمونه‌ی لایفری مجوز‌های مربوط به فایل‌‌های آن و اینکه آیا قابلیت همگام‌سازی برای آن سایت فعال می‌باشد را نمایش می‌دهد.

در بخش Sites به ازای هر سایت موجود در نمونه‌ی لایفری مجوز‌های مربوط به فایل‌‌های آن و اینکه آیا قابلیت همگام‌سازی برای آن سایت فعال می‌باشد را نمایش می‌دهد. برای غیر فعال نمودن قابلیت همگام‌سازی برای یک سایت بر روی (  ) کلیک نمایید و Disable Sync Site را انتخاب کنید. برای غیر فعال نمودن قابلیت همگام‌سازی چند سایت به طور هم‌زمان آن‌ها را انتخاب کنید و سپس بر روی لینک Disable Sync Sites که در بالا ظاهر خواهد شد، کلیک نمایید. در هنگام غیر فعال نمودن قابلیت همگام‌سازی برای یک سایت، فایل‌های آن سایت از کلاینت‌های Sync خذف خواهد شد ولی فایل‌های موجود در لایفری تغییری نخواهد کرد. غیر فعال نمودن قابلیت همگام سازی  موجب حذف داده‌های موجود در کلاینت‌ها شود. اگر قابلیت همگام‌سازی در حالی که کاربران در حال انجام همگام‌سازی می‌باشند، فایل‌های آن سایت که در پوشه‌های کلاینت‌های همگام‌سازی موجود می‌باشد، به طور خودکار حذف خواهد شد. اگر هنگامی‌که قابلیت‌ همگام‌سازی را برای یک سایت غیر فعال می‌نمایید، یک کاربر آفلاین باشد، کلیه‌ی تغییرات آفلاین در هنگام اتصال مجدد کاربر حذف خواهد شد. 
برای فعال نمودن قابلیت همگام‌سازی برای یک سایت بر روی (  ) کلیک نمایید و Enable Sync Site را انتخاب کنید. برای فعال نمودن قابلیت همگام‌سازی چند سایت به طور هم‌زمان آن‌ها را انتخاب کنید و سپس بر روی لینک Enable Sync Sites که در بالا ظاهر خواهد شد، کلیک نمایید.
هنگامی‌که قابلیت همگام‌سازی را برای یک سایت فعال می‌کنید، مطمئن شوید که حتما یک پرتلت Documents and Media بر روی حداقل یک صفحه‌ی این سایت موجود باشد، در صورتی که کاربر از طریق منو‌های Sync لینک سایت شما را باز کند و در هیچ صفحه‌ای پرتلت Documents and Media موجود نباشد، با پیام خطایی مواجه خواهد شد که این پیام حاوی متن " The requested resource was not found" می‌باشد. شما می‌توانید مجوز‌های مربوط به فایل‌هایی که از طریق همگام سازی آپلود می‌شوند را نیز به صورت پیش‌فرض تعیین نمایید. برای تعیین مجوز‌ها بر آیکون     (  ) کلیک نمایید و  Default File   Permissions را انتخاب نمایید. در رابط کاربری مربوط به این بخش بر روی دکمه‌ی Choose هر مجوزی که نیاز دارید، کلیک نمایید. 

 

شکل ‏4-3- بر روی دکمه‌ی Choose به منظور انتخاب هر مجوزی که نیاز دارید، کلیک نمایید.

برای تنظیم مجوز‌های مربوط به چند سایت به طور هم‌زمان، آن‌ها را انتخاب کنید و سپس بر روی لینک Default File Permissions که در بالا ظاهر خواهد شد، کلیک نمایید.
مجوز‌های پیش‌فرض فایل‌ها ممکن است با آنچه شما انتظار دارید متفاوت ‌باشند. این مجوز‌ها تنها بر روی فایل‌های جدیدی که از طریق کلاینت‌های Sync آپلود شده‌اند، موثر می‌باشند. آن‌ها به هیچ وجه بر روی آپلود نمودن و مجدود کردن اسناد توسط صاحبان اسناد تاثیر نمی‌گذارند، به طور مثال در صورتی که در مجوز‌های پیش‌فرض View Only را انتخاب نمایید، کاربران سایت همچنان توانایی آپلود نمودن فایل‌‌ها و ویرایش فایل‌هایی که خود آپلود نموده‌اند را دارند اما سایر کاربران تنها می‌توانند آن فایل‌ها را مشاهده کنند. 
 

00
قبلی