آموزش لایفری 7

SSO 

رویکرد‌های Single Sign-On به شما این امکان را می‌دهد تا تنها یک اعتبار لاگین برای ورود به سیستم‌های مختلف داشته باشید. در واقع امکانی که فراهم شده است اجازه می‌دهد تا احراز هویت کاربران بر روی یک محصول SSO صورت بگیرد و پس از آن، افراد به طور اتومات در لایفری و سایر محصولات لاگین می‌شوند.
لایفری از چندین رویکرد  SSO ای پشتیبانی می‌کند. همچنین اگر محصول مورد نظر شما مورد پشتیبانی نیست، شما این حق انتخاب را دارید که پشتیبانی از آن را برای خودتان پیاده سازی کنید. 
 

00
قبلی