آموزش لایفری 7

   تغییرات صفحات سایت  

اگر شما بخواهید بر روی یک سایت محصول گرا کار کنید و بخواهید در آن  چند تغییرات عمده  در یک صفحه یا یک مجموعه ای از صفحات در طی یک دوره کوتاه از زمان اعمال کنید. همچنین شما نیاز به کار بر روی نسخه های متعدد از سایت در همان زمان داشته باشید و نیاز به بررسی تغییرات قبل از اینکه روی سایت زنده اعمال شوند داشته باشید صفحه های نسخه در محیط  مرحله بندی می‌تواند به شما کمک کند.

دو گزینه   تغییرات صفحه سایت  و  تغییرات صفحه در نوار مرحله بندی وجود دارد. تغییرات صفحه سایت  برای ایجاد تغییرات مختلف برای مجموعه ای از صفحات سایت استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما سه صفحات جداگانه داشته‌باشید که عضو یک مجموعه هستند و بخواهید روی آنها تغییراتی ایجاد نمایید باید از تغییرات صفحات سایت استفاده نمایید. گزینه تغییرات صفحه  تنها با یک صفحه کار می کند.

تغییرات تنها روی صفحات اثر دارد و روی محتوا تاثیری ندارد.یعنی محتوا بین تمام نسخه‌ها به اشتراک گذاشته می‌شود. در نسخه‌های مختلف صفحه سایت، شما می‌توانید آرم‌های مختلف، ظاهر متفاوت، برنامه‌های مختلف ، پیکربندی‌های مختلف برای این برنامه‌ها و حتی صفحات مختلف داشته باشید. یک صفحه می‌تواند تنها یک نسخه  یا چند تا نسخه داشته باشد.

زمانی مرحله بندی که شروع می‌شود باید تغییرات صفحه را فعال کنید که می‌تواند برای صفحات عمومی یا خصوصی باشد. با این‌کار گزینه‌های آن در منو مرحله بندی نشان داده‌می‌شود. به طور پیش‌فرض تغییرات صفحات سایت  و تغییرات صفحات  وجود دارد که تغییرات اصلی نامیده می‌شوند. برای ایجاد کردن یک نوع جدید روی   در منو مرحله بندی کلیک نمایید و گزینه مد نظر خود را انتخاب نمایید. اگر برای مثال Site Pages Variation را انتخاب نمایید. در این قسمت  تغییرات صفحه سایت موجود را مشاهده می‌کنید. برای اضافه کردن یک نوع جدید اضافه کردن تغییرات سایت صفحات را انتخاب نمایید.

 

 

شکل ‏6-1: با انتخاب تغییرات صفحه سایت می‌توانید تغییرات سایت خود را مدیریت کنید.

پس از مشخص نمودن نام و توضیحات با مشخص نمایید محتوای  تغییر جدید شما از کدام تغییرموجود کپی شود. گزینه ‌های موجود به شرح زیر می‌باشد:

•   All Site Pages Variations: variation جدید که شامل آخرین نسخه  آماده برای انتشار  از هر تک صفحه موجود در سایر variationها ایجاد می کند.

•    None (Empty Site Pages Variation): یک variation خالی ایجاد می‌کند.

•    Main Variation: یک site page variation جدید ایجاد می کند که فقط شامل آخرین نسخه موجود از تمام صفحات که در این variation  می باشد. این variation باید به عنوان آماده انتشار مشخص شود.

شما همچنین قادر به تغییر نام هر variation هستید. شما می توانید بین variations  مختلف با کلیک کردن روی آنها در لیست کشویی نوار منو staging  جابه‌جا شوید . همچنین می‌توانید دسترسی در هر یک variations  را طوری تنظیم کنید که کاربران خاص دسترسی به مدیریت برخی از آنها داشته باشند.

شما می‌توانید تغییراتی در صفحات یک variation انجام دهید بدون اینکه روی سایر variation ها تاثیری داشته باشد. پس از پایان تغییرات as Ready for Publication را فعال نمایید. انتشارات همچنین می توانند به طور مستقل برای variations مختلف برنامه ریزی شود. به عنوان مثال، شما می توانید variations یک داشته باشید که نام آن دوشنبه است  که هر دوشنبه به سایت زنده  منتشر می‌شود و یکی دیگر که نام آن روز یک است و روز اول هر ماه به سایت زنده منتشر می‌شود.

شما همچنین می‌توانید تغییرات روی یک صفحه در داخل یک site page variation انجام دهید که اجازه می‌دهد تا به صورت موازی روی نسخه های مختلف از یک صفحه کار کنید. به عنوان مثال، شما می‌توانید روی دو طرح مختلف برای طراحی صفحه اصلی یک variation کار کنید. این page variations تنها در داخل یکsite page variation وجود دارد.

تنها یک page variation می‌تواند به عنوان ready for publication مشخص شود و به سایت زنده منتقل شود.

شما همچنین می‌توانید Site Pages Variations را با هم ادغام نمایید. برای این کار به صفحه Site Page Variation بروید. کنار نام   Variations که می‌خواهید به عنوان پایه قرار گیرد روی    ‌کلیک نمایید و Merge را انتخاب نمایید. سپس باید Variations را برای ادغام انتخاب نمایید. ادغام Variations به صورت زیراست:

• صفحه جدیدی که در Variation پایه نیست اضافه می‌شود.

•  ادغام روی محتوا تاثیری ندارد و چیزی روی Variation پایه باز نوسی نمی‌کند. بلکه فقط نسخه‌ها ، صفحات و   Variation صفحات بیشتر را اضافه می‌کند.

• اگر یک صفحه در دو Site Pages Variation وجود‌داشته‌باشد و حداقل یک نسخه از آن به عنوان ready for publication مشخص شده باشد آنگاه آخرین نسخه از آن که به عنوان ready for publication مشخص شده به عنوان صفحه Variation جدید به صفحه هدف Variation پایه اضافه می‌شود.

00
قبلی