آموزش لایفری 7

پورتلت ورود

پورتلت ورود امکانی را برای کاربران فراهم می‌آورد که وارد پورتال لایفری شوند. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت ورود را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 21 نشان داده می‌شود.

افزودن → ورود → ابزارها→ویجت ها آیکون افزودن ( 

شکل 21. صفحه مدیریت پورتلت ورود

کاربران می‌توانند با وارد کردن ایمیل خود و رمز آن در قسمت‌های مشخص شده در شکل وارد سایت شوند. در صورتی که کاربری رمز خود را فراموش کرده باشد می‌تواند با کلیک بر Forgot Password درخواست تخصیص رمز جدید به وی را دهد. کاربران مهمان نیز می‌توانند با کلیک بر Create Account به ایجاد حساب کاربری جدید اقدام کنند و بدین وسیله وارد سایت شوند.

هنگامی که وارد سایت شوید پورتلت ورود به صورت ‏شکل 22 مشاهده می‌شود بدین صورت که نام کاربری که با حساب آن وارد شده‌اید را نشان می‌دهد.

 

شکل 22. پورتلت ورود پس از ورود کاربر به سایت

00
قبلی