آموزش لایفری 7

راه‌اندازی تنظیمات پورتال 


راه‌اندازی  پورتال لایفری
پس از نصب و راه‌اندازی یک پورتال لایفری، لازم است آن را پیکربندی نمایید. در این باره شما می‌توانید یک نمونه مجازی  از پورتال اضافه کرده و سپس آن را با توجه به نیاز‌های خود تنظیم و پیکربندی کنید و یا آن‌که کاربران موجود را در نصبی که انجام داده‌اید وارد کنید. توجه داشته باشید که پیکربندی می‌تواند بر روی scope های مختلف صورت بگیرد اما نیاز ما به instance scope است. تفاوت زیادی مابین System scope و instance scope وجود دارد؛ به این معنا که system scope بالاترین scope را برای تعریف پیکربندی‌ها دارد. تمام نمونه‌های مجازی از لایفری بر طبق پیکربندی‌های انجام شده در این  scope، تحت تاثیر قرار می‌گیرند، در حالی‌که در instance scope تنظیمات تنها بر روی آن نمونه مجازی از لایفری اعمال می‌شود. اما نمونه مجازی یا همان virtual instance در لایفری چیست؟ نصب‌های مجزا از لایفری که دارای هاست مجازی منحصر به خود هستند و یک سرور و پایگاه‌داده را با هم به اشتراک می‌گذارند. هر نمونه مجازی می‌تواند متفاوت از بقیه پیکربندی شود. توضیحات بیشتر در ادامه این داکیومنت و به ترتیب موضوعات زیر مطرح می‌شوند. 


-اضافه کردن یک نمونه مجازی
-پیکربندی یک نمونه مجازی
-یکپارچه‌سازی کاربران موجود در لایفری( که این مورد در داکیومنتی با همین عنوان آورده می‌شود.)
 

00
قبلی

Child Articles (2)

  • افزودن یک نمونه مجازی 

    سناریوی زیر را در نظر بگیرید: فرض کنید شما تا به اینجا سروری دارید که میزبان سایتی است و آن سایت از طریق لایفری ایجاد شده است. این موضوع به این معناست که شما دارای پایگاه‌ داده‌ای از لایفری هستید...

  • تنظیمات نمونه مجازی

    بیشتر تنظیمات عمومی نمونه مجازی، از بخش تنظیمات پورتال قسمت پیکربندی منوی کنترل انجام می‌شود. این تنظیمات به چهار بخش  پیکربندی , شناسایی ،اجتماعی و متفرقه تقسیم شده است.   شکل ‏3-1- پیکربندی...