آموزش لایفری 7

جداسازی مباحث

گاهی مواقع این موضوع پیش می آید که پیام های زیادی در یک مبحث ارسال میشوند و بسیاری از آنها به بحث در مورد موضوع متفاوتی از موضوع مبحث اصلی می پردازند در اینگونه مواقع مدیران انجمن برای مدیریت بهتر مباحث میتوانند به جداسازی موضوعات بپردازند و پیام های با موضوع متفاوت را به عنوان یک مبحث جدید مطرح کنند برای این کار با کلیک بر روی آیکون () و انتخاب گزینه ی Split Thread، صفحه ای مطابق ‏شکل 35 باز می شود که با انتخاب گزینه ی Add explanation post to the source thread میتوانید توضیحاتی را به مبحث منبع اضافه کنید.

 

شکل35. تنظیمات شاخه

علاوه بر آنچه توضیح داده شد با کلیک بر روی آیکون ()، در کنار پیام های که در یک مبحث ارسال می شوند علاوه بر گزینه هایی که در مورد مبحث اصلی وجود دارد گزینه های دیگری نیز در اختیار مدیر انجمن قرار می گیرد که در ادامه هریک از آن ها را توضیح خواهیم داد.

ویرایش: مدیران انجمن قادر خواهند بود پیام های ارسال شده از سوی همه ی کاربران را ویرایش کنند و این مواقعی مفید خواهدبود که در متن پیام لینکی به یک محتوای نامناسب وجود دارد.

مجوزها: مجوزهای دسترسی در مورد هریک از پیام های ارسال شده از سوی کاربران نیز قابل تنظیم است.

Mark as an Answer: با کلیک بر روی آیکون () مقابل هر پیام و انتخاب گزینه ی Mark as an Answer، مدیر انجمن میتواند یک پیام را به عنوان پاسخ سوالات یک مبحث نشانه گذاری کند.

00
قبلی