آموزش لایفری 7

 جست و جوی مقالات با استفاده از ویژگی‌ها

در ابتدا برای استفاده از ویژگی های جستجو  یک پرتلت جست و جو  به صفحه اضافه نمایید، سپس کلماتی را برای جستجو در فیلد  جستجوی پرتلت وارد نمایید. برای افزودن پرتلتجستجو از قسمت بالا و گوشه‌ی سمت چپ بر روی آیکون (  ) کلیک نمایید، سپس از بخش ویجت ها از قسمت ابزارها پرتلت جستجو را اضافه نمایید.
پس ازجستجو، نتایج جست و جو در سمت چپ صفحه و مجموعه‌ای از ویژگی‌ها در سمت راست قرار دارد. 

 

شکل ‏1 1-یکی از ویژگی‌های قابل استفاده نوع دارایی می‌باشد، شما می‌توانید مشخص نمایید که نتایج جستجو از  چه نوع دارایی باشد.

هر دارایی در لایفری دارای مجموعه‌ای از ویژگی‌ها می‌باشد، از جمله از: نام سایت‌های که دارایی در آن منتشر شده است، نام کاربران منتشر کننده‌‌ی دارایی، پوشه‌ای که دارایی در آن قرار دارد و ... می باشد.

کاربران ویجت جستجو با استفاده از ویژگی‌ها می‌توانند معیار‌هایی که نتایج جستجو بر اساس آن فیلتر می‌شود را مشخص نمایند. ویژگی‌ها ترکیبی از اطلاعاتی درباره ی یک فیلد‌ index شده‌‌ی خاص، نمونه‌های آن ویژگی و تعداد دارایی‌های موجود در آن نمونه‌ها می‌باشد.

مدیران می‌توانند از طریق مراجعه به بخش پیکربندی ویجت جستجو، ویژگی‌هایی را که کاربران برای فیلتر نمودن نتایج جست و جویشان دسترسی دارند را مشخص نمایند و آن‌ها را ویرایش کنند. به صورت پیش‌فرض کاربران به ویژگی‌های سایت ها ،نوع منابع،برچسب ،دسته بندی،پوشه ،کاربر و تاریخ تغییر یافته دسترسی دارند.

در صورتی که یک واژه‌ی خاصی را در ویجت جستجو، جست و جو کنید و بر روی یک سایت خاص کلیک نمایید، نتایج جست و جو به صورتی تغییر می‌کند که تنها دارایی‌ها مربوط به آن سایت مشخص را نمایش می‌دهد، در صورتی که بر نام یک کاربر خاص کلیک شود، نتایج جست و جو به صورتی تغییر می‌کند که تنها دارایی‌هایی که توسط آن کاربر خاص افزوده شده است، نمایش داده می‌شود، در صورتی که برروی برچسب و یا دسته بندی خاصی کلیک شود، نتایج جست و جو به صورتی تغییر می‌کند که تنها دارایی‌هایی که با آن برچسب خاص برچسب گذاری شده‌اند و یا در آن دسته‌بندی خاص قرار گرفته‌اند، نمایش داده می‌شود. به طور مثال، ممکن است که کلمه‌ی  wireless phone را جست و جو نمایید و بخواهید دارایی‌هایی را بیابید که علاوه بر این که شامل کلمه‌ی  wireless phone می‌باشند، توسط کاربران نیز برچسب گذاری شده باشند. به طور پیش فرض حداکثر تعداد برچسب‌های قابل نمایش در این بخش 10 برچسب می‌باشد، شما می‌توانید از بخش تنظیمات این مقدار را تغییر دهید. در بخش‌های بعدی بخش تنظیمات این پرتلت کاملا توضیح داده خواهد شد. 

 

شکل ‏1 2-با استفاده از برچسب‌ها شما متوجه خواهید شد که چه دارایی‌هایی دارای واژه مورد جست و جو می‌باشند و شامل برچسب مشخصی می‌باشند. برچسب‌ها می‌توانند به شما در جست و جوی دارایی مورد نظرتان کمک کنند.

در صورتی که بدانید محتوای مورد نظر مربوط به کدام نوع دارایی می‌باشد می‌توانید از نوع منابع استفاده نمایید به طور مثال در صورتی که می‌دانید دارایی مورد نظر یک وبلاگ است می‌توانید در بخش نوع منابع بر روی پست کلیک نمایید. در‌صورتی که بر روی یک پوشه‌ی مشخص کلیک نمایید، نتایج جست و جو به صورتی تغییر می‌کند که تنها دارایی‌های که در آن پوشه وجود دارند، نمایش داده خواهد شد. تعداد دارایی‌های موجود در هر نمونه در یک پرانتز در مقابل نام آن‌ها نوشته شده است. 


برای محدود نمودن نتایج جست و جو به منظور یافتن دقیق دارایی مورد نظر، بر روی یکی از ویژگی‌ها کلیک نمایید، تا آن ویژگی به لیست فیلتر‌های قابل اعمال بر روی نتایج جست و جو اضافه گردد. ویژگی‌های اضافه شده به لیست فیلتر نتایج به صورت رنگی نمایش داده خواهند شد و برای حذف آن‌ها می‌توانید بر روی یک نمونه‌ دیگر از آن ویژگی کلیک نمایید و یا بر روی Any … کلیک نمایید. شما می‌توانید هر تعدادی از ویژگی‌ها را انتخاب نمایید تا نتایج جست و جو به نتیجه‌ی مورد نظر شما نزدیک‌تر شود.

 

شکل ‏1 3-گزینه‌های موجود در سمت  راست را انتخاب نمایید، تا نتایج جست و جو به نتیجه ی مورد نظرتان نزدیک تر شود.

 

 

00
قبلی