آموزش لایفری 7

بازیابی دارایی‌های حذف شده

برای‌ بسیاری از ما، بارها اتفاق افتاده است که یکی از فایل‌هایمان را که  مهم بوده است، حذف کرده‌ایم و متعاقبا به خاطر انجام این کار پشیمان شده‌ایم و یا مشکلات زیادی را متحمل شده‌ایم. خوشبختانه پرتال لایفری با ایجاد ویژگی سطل زباله این مشکل را رفع نموده است. فایل های حذف شده به صورت موقتا در سطل زباله قرار می‌گیرند که می‌توانید به این وسیله فایل‌های حذف شده را بازیابی کنید. فایل‌هایی که در سطل بازیافت قرار دارند، پس از مدت زمان مشخصی حذف می‌شوند که دیگر قابل بازیابی نمی‌باشند. 

00
قبلی

Child Articles (3)

  •  تنظیمات مربوط به سطل زباله

    برای اضافه کردن قابلیت سطل زباله به پرتال دستور trash.enabled=true را به فایل portal-ext.propertie اضافه نمایید. به صورت پیش‌فرض این ویژگی برای سراسر پرتال فعال می‌باشد. ابتدا رابط کاربری مربوط به...

  •  استفاده از سطل زباله

    سطل زباله یک حافظه‌ی موقتی برای نگهداری موقت انواع  فایل‌های حذف شده درسراسر پرتال لایفری می‌باشد. لایفری به جای ایجاد چندین فضای سطل زباله برای انواع فایل‌ها و دارایی‌ها، یک فضای کلی برای انواع...

  •  نکاتی در مورد سطل زباله

    در صورتی که یک سری میانبر از یک دارایی وجود داشته باشد که به آن دارایی لینک داده شده اند و آن دارایی را حذف کنید، وقتی دارایی به سطل زباله منتقل شود، میانبرها نیز باطل خواهند شد و هنگامی دارایی...