آموزش لایفری 7

پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

یکی از راه هایی که میتوان برای تشویق وبلاگ نویسان به کاربرد استفاده از پورتلت نویسان اخیر می باشد. در این پورتلت، نام، تصویر پروفایل و تعداد بلاگ های کاربرانی که بیشترین بلاگ های اخیر را ارسال کرده اند نشان داده می شود.از مسیر ذیل  پورتلت را به صفحه ی سایت اضافه کنید.

 وبلاگ نویسان اخیر →  همکاری → ویجت ها →  افزودن ( )

پورتلت مربوطه مطابق ‏شکل48 به صفحه ی سایت اضافه خواهدشد.

 

شکل48. پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

برای تنظیم پورتلت مربوطه برروی آیکون ( ) کلیک کرده و سپس گزینه ی پیکربندی را انتخاب کنید. پنجره ی pop upای مطابق ‏شکل49 برای تنظیم باز میشود که گزینه های آن در ادامه توضیح داده شده است.

 

شکل49. تنظیمات پورتلت وبلاگ نویسان اخیر

  انتخاب روش : در این قسمت میتوان مشخص کرد نام کدام یک از وبلاگ نویسان در پورتلت نمایش داده شود. اگر گزینه ی کاربران انتخاب شود نام تمامی کاربران وبلاگ نویس نمایش داده خواهد شد و اگر بخواهید فیلتری را روی آن ها انجام دهید در قسمت سازمان میتوانید سازمان موردنظر را انتخاب کنید آنگاه فقط نام کاربران آن سازمان، در پورتلت نمایش داده خواهد شد. و اگر گزینه ی محدوده انتخاب شود آنگاه تنها نام کاربرانی که عضو سایتی هستند که پورتلت وبلاگ نویسان اخیر در آن ها قرار دارد نمایش داده خواهدشد.

سازمان: در این قسمت با کلیک بر روی گزینه انتخاب، یک پنجره ی pop up شامل لیستی از سازمان های موجود باز خواهد شد که با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب میتوانید سازمانی که میخواهید بلاگ های کاربران آن ها نمایش داده شود را انتخاب کنید.

نوع نمایش: سبک نمایش نام وبلاگ نویسان را در این قسمت می توان از بین دو حالت زیر تعیین کرد.

  • تصویر و نام کاربر : استفاده از نام کاربری و تصویر پروفایل برای نمایش مشخصات کاربر.
  • نام کاربر: استفاده از نام کاربری برای نمایش مشخصات کاربر.

حداکثر تعداد وبلاگ‌نویسان برای نمایش : حداکثر تعداد کاربران قابل نمایش در پورتلت.

لازم به ذکر است در انتها تغییرات انجام شده را ذخیره کنید.

حذف: برای حذف پورتلت بر روی گزینه ی حذف کلیک کنید.

00
قبلی