آموزش لایفری 7

 پرس و جو برای محتوا

ناشر منبع تنظیمات بسیاری دارد که به کمک آن می‌توان مشخص کرد که چه چیزی، چگونه منتشر شود تا مناسب ترین محتوا برای کاربران نمایش داده شود. 
ابتدا یک پرتلت ناشر منبع را به یک صفحه اضافه کنید. به طور پیش فرض پس از اضافه شدن پرتلت به صفحه، ناشر منبع حاوی تمامی دارایی‌های یک وب سایت از جمله  مقالات محتوا‌ی وب، بلاگ‌ها و... می‌باشد. برای انجام تنظیمات مربوط به آن بر‌روی آیکون (  ) کلیک کنید و سپس تنظیمات را انتخاب کنید. 

 

شکل ‏1 1-رابط کاربری مربوط به تنظیمات ناشر منبع

از بخش تنظیمات اولیه می‌توان تنظیمات مربوط به سه بخش: انتخاب منبع ،تنظیمات نمایش و اشتراکات را انجام داد.
در بخش انتخاب منبع شما می‌توانید مشخص کنید که ناشر منبع  چه دارایی‌هایی را نمایش دهد وکدام یک را نمایش ندهد. در این بخش می‌توان یکی از دو گزینه‌ی پویا  یا  راهنما را انتخاب کرد.
با انتخاب گزینه‌ی پویا دارایی‌ها بر اساس فیلتر‌ها و قواعد تعریف شده به صورت خودکار نمایش داده می‌شوند. شما می‌توانید مشخص کنید که ناشر منبع تنها انواع خاصی از دارایی‌ها، دارایی‌هایی از یک محدوده مشخص و یا دارایی‌هایی که دارای تگ‌ها یا دسته بندی‌های خاصی هستند را نمایش دهد.
با انتخاب گزینه‌ی راهنما،ناشر منبع تنها داراییهایی که توسط ادمین انتخاب شده است را نمایش می‌دهد. در هر دو بخش پویا وراهنما می‌توان دارایی‌ها را بر اساس محدوده  که برای آنها تنظیم شده است، محدود کرد به این معنا که ناشر منبع تنها دارایی‌هایی را نمایش می دهد که محدوده انتخاب شده برای آنها تنظیم شده باشد. به‌طور پیش‌فرض محدوده آن بر روی سایت تنظیم شده است. برای تنظیم محدوده آن می توان از بخش منبع از قسمت محدوده با کلیک بر روی دکمه‌ی انتخاب یکی از گزینه‌ها را مطابق شکل ‏1- 2 انتخاب نمود.
برای تنظیم محدوده به صورت پویا  از مسیر محدوده → منبع  اقدام کنید و برای تنظیم آن در حالت راهنما از بخش محدوده اقدام کنید.

 

شکل ‏1 2- تنظیم محدوده پرتلت ناشر منبع 

با انتخاب سایت جاری می‌توان محدوده را برای سایت جاری تنظیم نمود. با انتخاب عمومی می‌توان تنها دارایی‌های منتشر شده درمحدوده عمومی را نمایش داد. با انتخاب صفحه می‌توان محدوده را برای یک صفحه مشخص تنظیم نمود و با انتخاب سایر سایت ها  می‌توان محدوده را بر روی سایت‌های دیگری که در پرتال وجود دارد، تنظیم نمود. به این معنا که دارایی‌های منتشر شده در سایت‌های دیگر درمنبع ناشر نمایش داده خواهد شد.
می‌توان از طریق کلیک بر دکمه‌ی انتخاب چندین محدوده برای دارایی‌های نمایش داده شده در یک منبع ناشر تعریف نمود. برای حذف یک انتخاب  می‌توان بر آیکون (   ) کلیک نمود.

00
قبلی

Child Articles (2)

  •  تنظیمات انتخاب دارایی در حالت پویا

    به صورت پیش‌فرض حالت پویا  فعال می‌باشد،که می‌توان با استفاده از قواعد و فیلترهایی که قابل تعریف هستند، دارایی‌های قابل نمایش در ناشر منبع را سفارشی نمود. قواعد به صورت سلسله مراتبی می‌باشند و مکمل...

  •  تنظیمات انتخاب دارایی در حالت راهنما 

    در صورت انتخاب حالت راهنما در بخش انتخاب منبع رابط کاربری این بخش مطابق شکل ‏1-8 تغییر خواهد کرد. که در این بخش شما می‌توانید به صورت دستی مشخص کنید که ناشر منبع چه دارایی‌هایی را نمایش دهد.   شکل...