آموزش لایفری 7

پورتلت ویکی 

با استفاده از مسیر زیر می‌توانید ویکی را در سایت مورد نظر نمایش دهید.

افزودن → ویکی → ویکی → ویجت ها → آیکون افزودن (  )

پس از پیمایش مسیر بالا صفحه‌ای مطابق ‏شکل 39 خواهید دید که تمام گره‌های ویکی  موجود را نمایش می‌دهد و با کلیک بر روی هر گره می‌توانید صفحات مربوط به آن گره را مشاهده کنید.
 

 

شکل 39. صفحه مدیریت پورتلت ویکی 

همانطور که در ‏شکل 39 مشاهده می‌کنید پس از وارد شدن به یک گره ویکی با تب‌های زیر مواجه می‌شوید.

 

 •  تغییرات اخیر : صفحاتی که اخیرا بروزرسانی شده‌اند را نمایش می‌دهد.
 •  تمام صفحه ها : تمام صفحاتی که در گره فعلی ذخیره شده‌اند را نمایش می‌دهد.
 •  صفحه های بدون والد : تمام صفحاتی که به عنوان لینک در سایر صفحات نیامده باشند، را نمایش می‌دهد.
 • صفحه های پیش نویس : تمام صفحاتی که به عنوان پیش‌نویس ذخیره شده‌اند را نمایش می‌دهد. کاربران می‌توانند صفحاتی را به عنوان پیش‌نویس ویرایش یا ذخیره کنند و پس از تکمیل کردن، آن‌ها را نمایش دهند.
 • جست و جو : امکان جستجوی صفحه با عنوان مورد نظر را می‌دهد و در صورت پیدا نشدن، یک پیامی مشاهده می‌شود که با کلیک بر روی آن می‌توانید صفحه جدید با عنوان مورد نظر ایجاد کنید. (مطابق ‏شکل 40 )

 

شکل 40. امکان ایجاد صفحه جدید در صورت پیدا نکردن صفحه با عنوان خاص

همانطور که در ‏شکل 39 مشاهده می‌کنید هنگامی که در تب FrontPage قرار دارید گزینه‌های جزییات،ویرایش و چاپ وجود دارد که بسته به محتوای ویکی خود آن‌ها را اضافه کنید. در ادامه به تفصیل گزینه جزییات می‌پردازیم.
 

نمایش جزئیات صفحه : با کلیک بر گزینه جزییات در تب FrontPage، صفحه‌ای مطابق ‏شکل 41 ظاهر می‌شود که شامل چندین تب می‌باشد که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم. 

 

شکل 41. نمایش جزییات صفحه در تب جزییات

 •  محتوا : با کلیک بر روی گزینه صفحه‌ای مطابق ‏شکل 42 مشاهده می‌شود که محتوای صفحه مورد نظر را نمایش می‌دهد و امکان ویرایش را می‌دهد.

 

شکل 42. تب محتوا 

 •  جزییات : تب جزییات اطلاعات مختلفی از صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد و همچنین به شما این امکان را می‌دهد که اقداماتی در صفحه انجام دهید.همانطور که در ‏شکل 41 مشاهده می‌کنید تب جزییات شامل چندین فیلد می‌باشد که در ادامه به تفضیل هر یک می‌پردازیم.
 1. عنوان :عنوان صفحه را نمایش می‌دهد.
 2. قالب :قالب استفاده شده در صفحه را نمایش می‌دهد که می‌تواند یکی از قالب‌های معمول برای ویکی Creole، HTML، Media Wiki و یا متن ساده باشد.
 3. آخرین نسخه :آخرین نسخه از صفحه را نمایش می‌دهد. پورتلت Wiki هنگامی که یک صفحه ویرایش می‌شود به صورت خودکار نسخه صفحه بروزرسانی می‌گردد.
 4. ایجاد شده توسط : کاربری که این صفحه را ایجاد کرده است را معرفی می‌کند.
 5. آخرین تغییر توسط : کاربری که آخرین ویرایش را انجام داده است معرفی می‌کند.
 6. ضمايم : تعداد فایل‌های پیوست شده به این صفحه را نمایش می‌دهد.
 7. توضیح rss : با کلیک بر روی گزینه¬ی یک صفحه ی جدید در مرورگرتان باز خواهدشد که از آدرس آن می توانید به عنوان RSS Feed ویکی استفاده کنید.
 8. ایمیل اشتراک : با کلیک بر روی گزینه ی  ، هنگام اضافه شدن گره ویکی یا تغییر در آن برای کاربری که در ویکی Subscribe کرده اعلان فرستاده خواهدشد.
 9. فعالیت‌های پیشرفته :شامل آیکون‌هایی می‌باشد که به شما امکان تغیر مجوز بر روی این صفحه، گرفتن یک کپی از صفحه، انتقال صفحه به نود دیگر یا تغییر نام دادن یا انتقال صفحه به recycle bin را می‌دهد.
 •    تاریخچه : این گزینه شامل دو تب فعالیت ها و نسخه  می‌باشد. همانطور که در ‏شکل 43 مشاهده می‌کنید در تب فعالیت ها لیست تغییراتی که در صفحه اعمال شده است که در کنار هر کدام یک آیکون می‌باشد که نوع تغییرات را مشخص می‌کند و نام کاربری که این تغییرات را ایجاد کرده است و توضیحاتی در مورد تغییری که اعمال شده است، آمده است. وهمچنین زمانی که این تغییرات اعمال شده است، نمایش می‌دهد.

 

شکل 43. تب فعالیت ها در گزینه‌ی تاریخچه 

‏شکل 44 تب نسخه را نمایش می‌دهد که لیست تمام نسخه‌ها را از زمان ساخت صفحه تا به حال نشان می‌دهد و همچنین نام کاربر و زمان ایجاد نسخه جدید نشان داده شده است.

 

شکل 44. تب نسخه در گزینه‌ی تاریخچه 

    

 • لینک های وارد شده /لینک های خروجی : دو تب بعدی لینک های وارد شده و لینک های خروجی  می‌باشد که به ترتیب لیست لینک صفحات دیگری که در این صفحه آمده است و دیگری  لیست صفحاتی که به این صفحه لینک داده‌اند را نمایش می‌دهد.
 •     ضمایم  : نام و نوع و سایز فایل پیوست شده به صفحه را نمایش می‌دهد و با کلیک بر نام فایل، می‌توانید فایل مورد نظر را مشاهده کنید.

 

شکل 45. تب ضمایم

پیکر بندی پورتلت ویکی 
با کلیک بر آیکون می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت ویکی را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 46 مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را ببینید ،تولید/بارگذاری فایل آرشیو،پیکربندی،اجازه های دسترسی ،پیکربندی قالب ها و حذف از آیکون تنظیمات قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

شکل 46. تنظیمات مربوط به پورتلت ویکی 

با کلیک بر روی گزینه پیکر بندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 47 ظاهر می‌شود که شامل چهار تب ، تنظیمات اولیه ،برقراری ارتباط ،به اشتراک گذاری و محدوده  می‌باشد و دو تب برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه  در ‏شکل 47. و تب محدوده در ‏شکل 48 آمده است.

 

شکل 47. تب تنظیمات  اولیه در گزینه پیکر بندی برای پورتلت ویکی 

 

شکل 48. تب محدوده  در گزینه پیکربندی 

 

00
قبلی