آموزش لایفری 7

پرتلت پیمایش برچسب ها 

پرتلت پیمایش برچسب ها را می‌توانید برای نمایش برچسب‌ها و دسترسی به دارایی‌ها  از طریق برچسب‌ها در یک صفحه استفاده نمایید.

برای افزودن پرتلت پیمایش برچسب ها  بر روی آیکون (  )  کلیک نمایید و از قسمت ویجت از بخش مدیریت محتوا پرتلت پیمایش برچسب ها  را اضافه نمایید. با اضافه نمودن پرتلت به یک صفحه‌ی دلخواه، پرتلت کلیه‌ی برچسب‌های استفاده شده را نمایش خواهد داد. در صورتی که بر روی یکی از برچسب‌ها کلیک نمایید و در صفحه یک پرتلت ناشر منبع وجود داشته باشد، دارایی‌های برچسب زده شده با آن برچسب در ناشر منبع نمایش داده خواهد شد.

 

 

شکل ‏1-1- در صورتی که بر روی یکی از برچسب‌ها کلیک نمایید و در صفحه یک پرتلت ناشر منبع وجود داشته باشد، دارایی‌های برچسب زده شده با آن برچسب در ناشر منبع  نمایش داده خواهد شد.

 

بر آیکون  ( ) کلیک نمایید. شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی حذف پرتلت را حذف کنید و با انتخاب گزینه‌ی پیکر بندی، تنظیمات مربوط به پرتلت را انجام دهید.

1. تنظیمات اولیه: در بخش تنظیمات اولیه چندین قسمت برای انجام تنظیمات مختلف وجود دارد. شما می‌توانید از فیلد   ویرایش قالب برای تغییر نحوه‌ی نمایش برچسب‌ها در پرتلت استفاده نمایید. به طور پیش فرض می‌توانید قالب‌های مجموعه، شماره، Color by Popularity را انتخاب نمایید. در قالب‌های شماره و مجموعه تنها برچسب‌هایی که حداقل شامل یک دارایی می‌باشند، نمایش داده می‌شوند ولی در قالب Color by Popularity کلیه‌ی برچسب‌ها نمایش داده خواهند شد.

شما می‌توانید با کلیک بر مدیریت قالب ها  یک قالب برای نمایش برچسب‌ها در پرتلت پیمایش برچسب ها  ایجاد کنید. با استفاده از فیلد حداکثر تگ ها می‌توانید حداکثر تعداد برچسب‌هایی را که پرتلت نمایش خواهد داد را مشخص نمایید. به طور پیش‌فرض مقدار این فیلد برابر با 10 می‌باشد. در صورتی که مقدار این فیلد را 5 قرار دهید پرتلت از مجموع برچسب‌های موجود تنها 5 برچسب که دارایی بیشترین دارایی‌ها می‌باشند را نمایش خواهد داد. با فعال نمودن فیلد نمایش تگ‌های غیرقابل استفاده می‌توانید پرتلت را به گونه‌ای پیکربندی نمایید که برچسب‌های استفاده نشده را نیز نمایش دهد. این فیلد به طور پیش‌فرض غیرفعال می‌باشد. با فعال نمودن فیلد نمایش تعداد منبع پرتلت تعداد دارایی های موجود در هر برچسب را در یک پرانتز نمایش خواهد داد. این فیلد به طور پیش‌فرض فعال می‌باشد. 

 

شکل ‏1-2- در بخش تنظیمات اولیه چندین قسمت برای انجام تنظیمات مختلف وجود دارد.

2. برقراری ارتباط : در این بخش می توان بین یک پرتلت با سایر پرتلت‌های موجود در صفحه ارتباط ایجاد نمود. لیستی از پارامتر‌ها در این بخش وجود دارند که سایر پرتلت می توانند از این مقادیر استفاده کنند و اقداماتی را بر اساس آن‌ها انجام دهند.  برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش پیکر‌بندی کاربرد‌ها مراجعه نمایید.

3. به اشتراک گذاری : به شما اجازه می دهد تا پرتلت را به عنوان یک ویجت را بر روی هر وب سایتی تعبیه نمایید، به طور مثال فیس بوک، Netvibes و ... . برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش پیکر‌بندی کاربرد‌ها مراجعه نمایید.

4 . محدوده : در این بخش می‌توانید مشخص کنید که پرتلت برچسب‌های مربوط به کدام محدوده را نمایش دهد. می‌توانید محدوده  آن را سایت جاری، صفحه‌ی مشخص و ... قرار دهید. در صورتی که محدوده برای صفحه‌‌ی شامل پرتلت وجود ندارد گزینه‌ی [Page Name] (Create New) را انتخاب کنید تا به طور خودکار برای آن صفحه  محدوده  ایجاد شود. پس از انجام تنظیمات برای ذخیره‌ی تنظیمات بر ذخیره کلیک نمایید.
با کلیک بر آیکون ( ) و انتخاب گزینه‌ی اجازه های دسترسی می‌توانید تنظیمات مربوط به مجوز‌ها و سطوح دسترسی مربوط به پرتلت را انجام دهید. 

 

 

شکل ‏1 3-با انتخاب گزینه‌ی اجازه های دسترسی می‌توانید تنظیمات مربوط به مجوز‌ها و سطوح دسترسی مربوط به پرتلت را انجام دهید.

 

در این بخش  نحوه‌ی استفاده‌ و تنظیمات پرتلت پیمایش برچسب ها را مطرح نمودیم.

 

 

 

00
قبلی