آموزش لایفری 7

پورتلت تالارگفتگو

برای نمایش یک تالارگفتگو داخل یک صفحه باید پورتلت مربوطه را از مسیر ذیل به صفحه ی موردنظر خود اضافه کنید.

 تالارگفتگو → همکاری  → ویجت ها → افزودن( )

بعد از اضافه شدن پورتلت مطابق ‏شکل20 دسته بندی ها و مباحث موجود در آن نمایش داده خواهندشد.

 

شکل20. پورتلت تالارگقتگو

همانطورکه در ‏شکل20 مشاهده می کنید این پورتلت برای راحتی کاربران دارای تب های متعددی است که راه های مختلفی را برای دیدن مباحث در اختیار آنها قرار میدهد. هریک از تب ها در ادامه به تفضیل توضیح داده شده اند.

تب دسته بندی ها  :  تمامی دسته بندی ها و مباحث موجود در مسیر صفحه اصلی ،نشان داده میشود.

تب  پست های اخیر : در این تب، مباحث موجود در همه ی دسته بندی ها به ترتیب تاریخ آخرین پیام هایی که در آنها ارسال شده است نشان داده میشوند.

تب پست های من: تمام مباحث مربوط به کاربر جاری را نشان میدهد.

تب توضیح : در این تب تمامی مباحث و دسته بندی هایی که کاربر جاری در آنها تصویب کرده است نشان داده میشود و وی میتواند در این قسمت آنها را مدیریت کند بدین ترتیب که اگر کاربر دیگر خواهان دریافت اعلان از یک مبحث یا دسته بندی نباشد میتواند در این قسمت با کلیک بر روی آیکون () و انتخاب گزینه ی قطع عضویت، این کار را انجام دهد.

تب آمار : این تب برای مدیران سایت قابل نمایش است و تعداد دسته بندی ها، تعداد پیامهای ارسال شده در انجمن و همچنین تعداد شرکت کنندگان در انجمن نمایش داده میشود و در قسمت پوسترهای بالا، اطلاعات کاربرانی که بیشترین مشارکت را در انجمن داشته اند نشان داده میشود.(‏‏شکل21)

 

شکل21. تب آمار

تب کاربران ممنوع : این تب برای مدیران سایت قابل نمایش است و لیستی از کاربرانی که از ارسال پیام در انجمن محروم شده اند را نمایش میدهد.

00
قبلی