آموزش لایفری 7

پرتلت پیمایش دسته بندی ها 

پرتلت پیمایش دسته بندی ها را می‌توانید برای نمایش دسته بندی‌ها و دسترسی به دارایی‌ها  از طریق دسته‌بندی‌ها در یک صفحه استفاده نمایید.

برای افزودن پرتلت پیمایش دسته بندی ها ا بر روی آیکون (  ) کلیک نمایید و از قسمت ویجت ها از بخش مدیریت محتوا پرتلت پیمایش دسته بندی ها  را اضافه نمایید. با اضافه نمودن پرتلت به یک صفحه‌ی دلخواه ،پرتلت کلیه‌ی دسته‌ بندی‌ها وواژگان ها را نمایش خواهد داد. در صورتی که بر روی یکی ازدسته‌بندی‌ها کلیک نمایید و در صفحه یک پرتلت ناشر منبع وجود داشته باشد، دارایی‌های دسته بندی شده  با آن دسته‌بندی در ناشر منبع نمایش داده خواهد شد.

 

شکل ‏1 1- در صورتی که بر روی یکی ازدسته‌بندی‌ها کلیک نمایید و در صفحه یک پرتلت ناشر منبع وجود داشته باشد، دارایی‌های دسته بندی شده  با آن دسته‌بندی در ناشر منبع نمایش داده خواهد شد.

بر آیکون (  ) کلیک نمایید. شما می‌توانید با انتخاب گزینه‌ی حذف پرتلت را حذف کنید و با انتخاب گزینه‌ پیکر بندی ،  تنظیمات مربوط به پرتلت را انجام دهید. 
گزینه‌ی پیکر بندی را انتخاب نمایید. در بخش تنظیمات اولیه چندین قسمت برای انجام تنظیمات مختلف وجود دارد.

 

شکل ‏1 2-در بخش تنظیمات اولیه چندین قسمت برای انجام تنظیمات مختلف وجود دارد.

 

شما می‌توانید از فیلد  ویرایش قالب برای تغییر نحوه‌ی نمایش دسته‌بندی‌ها در پرتلت استفاده نمایید. شما می‌توانید با کلیک بر مدیریت قالب ها  یک قالب برای نمایش دسته‌بندی‌ها درپرتلت پیمایش دسته بندی ها ایجاد کنید. در این فیلد شما می توانید مقادیر پیش فرض و Multi Column Layout را انتخاب نمایید. به صورت پیش‌فرض مقدارپیش فرض انتخاب شده است.

 

شکل ‏1 3- در صورت انتخاب مقدار Multi Column Layout برای فیلد ویرایش قالب دسته‌بندی‌ها مانند شکل نمایش داده خواهند شد.

 

در فیلد واژگان می‌توانید مشخص کنید که پرتلت دسته‌بندی‌های موجود در تمامی واژگان ها را نمایش دهد و یا بتوانید برخی از آن‌ها را برای نمایش فیلتر نمایید. در صورتی که مقدار این فیلد را تمام  قرار دهید، تمامی واژگان ها نمایش داده خواهند شد و در صورتی که مقدار فیلتررا انتخاب کنید می‌توانید در بخش ظاهر شده  واژگان ها را فیلتر نموده و ترتیب نمایش آن‌ها نیز تغییر دهید. به طور پیش‌فرض تمامی واژگان ها قابل نمایش می‌باشند.

 

شکل ‏1 4- در صورتی که مقدار فیلتر را انتخاب کنید می‌توانید در بخش ظاهر شده واژگان ها را فیلتر نموده و ترتیب نمایش آن‌ها نیز تغییر دهید. به طور پیش‌فرض تمامی واژگان ها قابل نمایش می‌باشند.


برقراری ارتباط : در این بخش می توان بین یک پرتلت و سایر پرتلت‌های موجود در صفحه ارتباط ایجاد نمود. لیستی از پارامتر‌ها در این بخش وجود دارند که سایر پرتلت می توانند از این مقادیر استفاده کنند و اقداماتی را بر اساس آن‌ها انجام دهند.  برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش پیکر‌بندی کاربرد‌ها مراجعه نمایید.


به اشتراک گذاشتن : به شما اجازه می دهد تا پرتلت را به عنوان یک ویجت را بر روی هر وب سایتی تعبیه نمایید، به طور مثال فیس بوک، Netvibes و ... . برای یادگیری بیشتر در این زمینه به بخش پیکر‌بندی کاربرد‌ها مراجعه نمایید.
پس از انجام تنظیمات برای ذخیره‌ی تنظیمات برذخیره کلیک نمایید.
با کلیک بر آیکون (  ) و انتخاب گزینه‌ی اجازه های دسترسی می‌توانید تنظیمات مربوط به مجوز‌ها و سطوح دسترسی مربوط به پرتلت را انجام دهید. 

 

شکل ‏1 5-با انتخاب گزینه‌ی اجازه های دسترسی می‌توانید تنظیمات مربوط به مجوز‌ها و سطوح دسترسی مربوط به پرتلت را انجام دهید.

در این بخش  نحوه‌ی استفاده‌ و تنظیمات پرتلت پیمایش دسته بندی ها  را مطرح نمودیم.

 

00
قبلی