آموزش لایفری 7

مجوز ایجاد اعلان ها و اطلاعیه ها

پورتال لایفری این امکان را فراهم می‌کند که به نقش خاصی از کاربران مجوز ایجاد اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها فقط از نوع عمومی (که این اخطارها و اطلاعیه‌‌‌ها به کلیه کاربران فرستاده می‌شود) را داده شود که این اجازه فقط از سوی ادمین‌ها صادر می‌شود. به عنوان مثال شما به عنوان ادمین می‌خواهید کاربرانی که نقش کارمند دارند قادر به ایجاد اعلان یا اطلاعیه ها باشند. برای اینکار ابتدا با استفاده از مسیر زیر نقش مورد نظر را ایجاد کنید.

 

 (  ) افزودن→ نقش ها→ کاربران→ منوی کنترل 

با انتخاب تب  نقش های عادی ، پس از آن وارد کردن نام، عنوان و توضیحات مربوطه و با کلیک بر گزینه ذخیره فرایند ایجاد نقش را به پایان برسانید (برای مطالعه بیشتر به بخش نقش‌ها و مجوزها مراجعه شود).

در صورت وجود نقش مورد نظر، نیازی به ایجاد نقش نیست به عنوان مثال در صورتیکه می‌خواهید کاربران Power User قادر به ایجاد اعلان یا اطلاعیه ها  باشند نیازی به ایجاد نقش Power User نیست.

در مرحله بعدی باید به نقش‌های مورد نظر دو نوع مجوز دهید تا قادر به ایجاد اعلان یا اطلاعیه  ها باشند. برای دادن مجوز، بر روی آیکون ( ) مربوط به همان نقش کلیک کنید و از منوی ظاهر شده مطابق ‏شکل 2 گزینه‌ی اجازه های دسترسی را انتخاب کنید.

 

 

شکل 2. آیکون ( )  مربوط به نقش Power User

دو مجوز ذیل را برای این نقش خاص فعال کنید.

مجوز اول (مطابق ‏شکل 3):

Control Panel → General Permissions → Add General Announcements

مجوز دوم در صورتی که می‌خواهید نقش مورد نظر قادر به ایجاد اطلاعیه ها باشد. (مطابق ‏شکل 4)

Site Administration → Applications → Announcements → Add Entry

مجوز دوم در صورتی که می‌خواهید نقش مورد نظر قادر به ایجاد اعلان باشد. (مطابق ‏شکل 5)

Site Administration → Applications → Alerts → Add Entry

پس از هر کدام از مراحل بالا بر گزینه ذخیره جهت ذخیره اطلاعات کلیک نمایید.

در حال حاضر نقش مورد نظر قادر به اضافه کردن اطلاعیه‌ها از نوع عمومی (اطلاعیه‌‌‌هایی که به کلیه کاربران فرستاده می‌شود) به پورتلت اطلاعیه ها  یا قادر به اضافه کردن اخطار‌ها از نوع عمومی (اخطارهایی که به کلیه کاربران فرستاده می‌شود) به پورتلت اعلان خواهند بود.

 

 

شکل 3. مجوز اول

 

 

شکل 4. مجوز دوم مربوط به اطلاعیه ها 

 

 

شکل 5. مجوز دوم مربوط به اعلان

 

00
قبلی