آموزش لایفری 7

انواع صفحه و قالب ها

هر نوع صفحه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که برای ایجاد سایت های جذاب در کنار هم قرار می گیرند. در اینجا ، هر نوع صفحه را با جزئیات بیشتر بررسی می کنیم و با تمرکز بر سه نوع متداول صفحه: صفحه ویجت، صفحه محتوا، صفحه کامل نرم افزار. از آنجا که قالب صفحه جزئی جدایی ناپذیر در ایجاد صفحات است ، شما همچنین در مورد الگوهای صفحه و نحوه ایجاد و استفاده از الگوهای صفحه برای انواع مختلف صفحات آشنا خواهید شد.

00
قبلی

Child Articles (1)

  • استفاده از صفحات محتوا

    صفحات محتوا در پرتال لایفری 7.1 یک قابلیت جدید است. صفحات محتوا راهی برای ایجاد صفحات با محتوای درون خطی ارائه می دهند. قبل از این در لایفری، محتوا بیرون از صفحات بودند، تا در صورت لزوم به هر صفحه...