آموزش لایفری 7

ویجت اعلام ایرادات صفحه 

از طریق این پورتلت، کاربران مجاز، قادر خواهند بود صفحه‌هایی با محتوای نامناسب را به ادمین، گزارش کنند. در واقع این امکان بسیار شبیه به آپشن Enable flags در انجمن‌ها و بلاگ‌هاست؛ با این تفاوت که بر محتوای صفحه اعمال می‌شود. با کلیک بر روی عبارت گزارش ایرادات صفحه، یک پنجره‌ی گزارش ایرادات مطابق ‏شکل پایین باز می‌شود که پس از انتخاب دلیل گزارش ، با کلیک بر روی گزینه‌ی گزارش، گزارشی از محتوای صفحه به ادمین ارسال می‌شود.

 

شکل ‏1-5-  پنجره ی گزارش ایرادات برای گزارش صفحه با محتوای نامناسب

00
قبلی