آموزش لایفری 7

پورتلت برنامه های تو درتو

این پورتلت این امکان را به شما میدهد تا به تعداد دلخواه پورتلت به صورت تودرتو، در قالب مشخصی در آن وارد کنید. برای این کار از مسیر ذیل پورتلت را به صفحه ی موردنظرتان اضافه کنید.

برنامه های تو در تو → مدیریت محتوا  → ویجت ها→ افزودن (  )

در ابتدا به بررسی پیکربندی کلی این پورتلت پرداخته و سپس نحوه ی کار با آن را توضیح خواهیم داد.

برای این کار بر روی آیکون ()، کلیک کرده و سپس گزینه ی پیکربندی را انتخاب کنید. در تب تنظیمات اولیه، مطابق ‏شکل1 می توانید قالب نمایش پورتلت ها را انتخاب کنید.

 

 

شکل1. در این قسمت می توانید قالب نمایش پورتلت ها داخل برنامه های تودرتو را انتخاب کنید.

برای اضافه کردن یک پورتلت داخل پورتلت مربوطه، از قسمت افزودن (  ) پورتلت موردنظر خود را انتخاب کنید و آنرا داخل برنامه های تو در تو، در جای مورد نظر بکشید.

 

00
قبلی