آموزش لایفری 7

وظایف گردش کاری من

در این قسمت وظایف خاص که به شما و یا به یک نقش که شما عضو آن هستید اختصاص داده شده است قابل مشاهده‌می‌باشد. شما همچنین می توانید کارهای تایید شده را در قسمت پایان یافته و محتوا‌هایی که باید تایید کنید را در قسمت انتظار مشاهده نمایید. شما می‌توانید در بخش اطلاعات شخصی خود  وظایف گردش کاری من را انتخاب کنید و این بخش را مشاهده کنید . برای تایید یا رد یک محتوا روی آیکون (  ) کنار نام آن کلیک نمایید و گزینه مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

 

شکل ‏7-1:در قسمت وظایف گردش کاری من وظایف خاص که به شما و یا به یک نقش که شما عضو آن هستید اختصاص داده شده است قابل مشاهده‌می‌باشد.

00
قبلی