آموزش لایفری 7

پیشنهادات من

از قسمت اطلات شخصی خود ارسالی های من را انتخاب کنید .در آن تمام دارایی هایی که برای بازنگری ارسال فرموده‌ بودید را مشاهده می‌نمایید. دارایی هایی که بازنگری نشده‌اند در قسمت  انتظار و آنهایی که بازنگری شده‌اند در قسمت پایان یافته قرار دارند.

 

 

شکل ‏8-1: در قسمت ارسالی های من می‌توانید مام دارایی هایی که برای بازنگری ارسال فرموده‌بودید را مشاهده می‌نمایید

00
قبلی