آموزش لایفری 7

کاربران 

پورتلت کاربران لیستی از کاربران عضو در سایت فعلی یا کاربران عضو در سایت خاصی را نمایش می‌دهد. با این روش کاربران می‌توانند به صفحات شخصی اعضا دسترسی داشته باشند. با استفاده از مسیر زیر می‌توانید پورتلت کاربران را به صفحه مورد نظر اضافه کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 14 نشان داده می‌شود.

افزودن →کاربران →اجتماعی ویجت ها →آیکون افزودن (  ) 

 

 

 

شکل 14.  صفحه مدیریت پورتلت کاربران

با کلیک بر روی هر کاربر صفحه‌ای مطابق ‏شکل 15 ظاهر می‌شود که می‌توان کاربر مورد نظر را Connect یا Disconnect، Follow یا Unfollow، Block یا Unblock کرد.

 

 

شکل 15.  برقراری ارتباط با کاربران

باید به این نکته توجه داشت که قبل از برقراری ارتباط دوستی حتما لازم است که دو کاربرمتصل شده باشند. برای متصل شدن همانطور که در بالا نشان داده شده است ابتدا بر روی نام کاربر مورد نظر کلیک نمایید و پس از مشاهده کاربر در پورتلت کاربران، بر روی گزینه اتصال کلیک نمایید و برای قطع کردن ارتباط بر روی گزینه Disconnect کلیک نمایید و در انتها یک اعلان به کاربر مورد نظر داده می‌شود و در صورت پذیرفت درخواست، دو کاربر با یکدیگر متصل می‌شوند.

به عنوان مثال کاربرتستی می‌خواهد با کاربر Ali Asadi ارتباط بر قرار کند، پس از انتخاب نام Ali Asadi از پورتلت کاربران و کلیک بر روی گزینه اتصال، درخواستی برای کاربر Ali Asadi در فرستاده می‌شود. هنگامی که کاربر Ali Asadi  وارد صفحه شخصی خود می‌شود پورتلت Summary را مطابق ‏شکل 16 مشاهده می‌کند که نشان دهنده این است که درخواستی برای شما ارسال شده است.

 

 

 

شکل 16.  دریافت درخواست متصل شدن

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید جزییات درخواست اتصال در پورتلت Request نشان داده نشده است که با استفاده از مسیر زیر می‌توانید جزییات درخواست را مشاهده کنید و درخواست را رد یا قبول کنید.

Personal Page → My Account → Notifications

پس از پیمایش مسیر بالا، در صفحه ظاهر شده تب Requests List را انتخاب کنید و صفحه‌ای مطابق ‏شکل 17 ظاهر می‌شود که تمامی درخواست‌های ارسال شده از سوی دیگران را در این قسمت مشاهده خواهید کرد.

با کلیک بر روی گزینه‌ی Confirm درخواست مورد نظر را قبول می‌کنید و با کلیک بر روی گزینه‌ی Ignore درخواست مورد نظر را رد می‌کنید. در ادامه مثال قبلی کاربر Ali Asadi  درخواست connect شدن کاربر Test Test با وی را در صفحه شخصی خود مشاهده می‌کند و با کلیک بر روی گزینه‌ی Confirm درخواست connect شدن را قبول می‌کند و کاربر Ali Asadi با کاربر Test Test، connect شده است و می‌توانند رابطه دوستی‌ برقرار کنند. چگونگی برقراری رابطه دوستی در ادامه در بخش ‏8 به طور کامل بررسی خواهیم کرد ولی به این نکته توجه داشته باشید connect شدن لازمه ارتباط دوستی می‌باشد بدین معنی که کسانی که می‌خواهند با یک‌دیگر دوست شوند ابتدا باید با یک‌دیگر connect شده باشند.

 

 

 

شکل 17.   قبول یا رد کردن درخواست Connect شدن

با کلیک بر آیکون  ( ) می‌توانید تنظیمات مربوط به پورتلت کاربران را انجام دهید. همانطور که در ‏شکل 18مشاهده می‌کنید شش گزینه تنظیمات را ببیند،تولید /بارگذاری فایل آرشیو ،پیکربندی،پیکربندی قالب ها ،اجازه های دسترسی و حذف از این آیکون  قابل دسترسی هستند و همگی به جز گزینه پیکربندی در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد که در بخش مجزا بررسی می‌شود.

 

 

 

شکل 18. تنظیمات مربوط به پورتلت کاربران

با کلیک بر روی گزینه پیکربندی صفحه‌ای مطابق ‏شکل 19 ظاهر می‌شود که شامل دو تب تنظیمات اولیه  و به اشتراک گذاری می‌باشد و تب به اشتراک گذاری در کلیه‌ی پورتلت‌ها یکسان می‌باشد. (به بخش به اشتراک گذاری مراجعه شود.) تب تنظیمات اولیه در شکل آمده است.

 

 

 

شکل 19.  پیکربندی مربوط به پورتلت کاربران

00
قبلی