آموزش لایفری 7

مدیریت رویدادها و تقویم

پورتال لایفری دارای پورتلت تقویم ، با قابلیت های زیر می باشد.

 •  اضافه کردن رویدادهای جدید و تنظیم ایمیل اعلان
 •  استفاده به عنوان یک تقویم شخصی یا مشترک در سایت

برای استفاده از پورتلت تقویم، ابتدا از مسیر ذیل آن را به صفحه ی سایت اضافه کنید.

تقویم → همکاری → ویجت ها → افزودن( )

برای استفاده از پورتلت تقویم، ابتدا تنظیمات پورتلت را با کلیک بر روی آیکون () در گوشه ی بالا سمت چپ و انتخاب گزینه پیکربندی بررسی می کنیم. هنگام انتخاب این گزینه، یک رابط کاربری مطابق شکل1 باز میشود .

 

شکل1. تنظیمات پورتلت تقویم

همانطورکه در ‏شکل1 مشاهده میکنید دو تب تنظیمات اولیه و به اشتراک گذاری وجود دارد که در ادامه به بررسی تب تنظیمات می پردازیم.

تنظیمات اولیه :در تب تنظیمات نیز سه تب دیگر با عناوین تنظیمات کاربر، تنظیمات نمایش و منابع خبری وجود دارد که به طور جداگانه به بررسی گزینه های مربوط به آن ها می پردازیم.

 تنظیمات کاربر

فرمت تاریخ: در این گزینه میتوان یکی از فرمت های پیش از ظهر/بعد از ظهر، 24 ساعته و یا اطلاعات محلی را انتخاب کرد. در فرمت پیش از ظهر/بعد از ظهر یا 12 ساعتی، برای نمایش ساعت از اعداد بین 12-0 استفاده میشود. بطوریکه ساعات قبل از ظهر با پسوند AM  و ساعات بعدازظهر با پسوند PM مشخص میشوند.

در فرمت 24 ساعته یا 24 ساعتی از اعداد بین 24-0  برای نمایش ساعت استفاده میشود.

 

شکل2. فرمت زمان

بازه‌ی زمانی پیش‌فرض: این گزینه مشخص کننده ی زمان استمرار یک رویداد  است. هنگامی که یک رویداد جدید ایجاد می شود این گزینه به طور پیش فرض مشخص می کند آن رویداد تا چه مدت دوام داشته باشد..

 

شکل3. مدت زمان پیش فرض

نمایش پیش فرض: در این گزینه می توان نحوه ی نمایش جدول زمانی را به صورت روز ، هفته یا ماه تنظیم کرد.

 

شکل4. نمایش پیش فرض

اگر گزینه ی روز را انتخاب کنیم نحوه ی نمایش به صورت ‏شکل 5 ، ساعات یک روز خواهد بود.

 

شکل5. نحوه ی نمایش روزانه

اگر گزینه ی هفته را انتخاب کنیم نحوه ی نمایش به صورت ‏‏شکل 6، روزهای هفته خواهد بود.

 

شکل6. نحوه ی نمایش هفتگی

اگر گزینه ی ماه را انتخاب کنیم نحوه ی نمایش به صورت ‏شکل 5، روزهای ماه خواهد بود.

 

شکل7. نحوه ی نمایش ماهیانه

شروع هفته از: در این قسمت میتوانید مشخص کنید ابتدای هفته در تقویم کدامیک از روزهای شنبه، یکشنبه یا دوشنبه باشد.

منطقه زمانی: در این قسمت میتوانید منطقه ی زمانی موردنظر خود را از پنجره ی کشویی انتخاب کنید و اگر گزینه ی از منطقه زمانی جهان استفاده کنید را انتخاب کنید زمان نمایش داده شده توسط پورتلت تقویم بستگی به کاربری دارد که از آن استفاده میکند.

اگر پورتلت تقویم توسط کاربری که لاگین کرده است مورد استفاده قرار گیرد پورتلت تقویم برای نمایش رویدادها، از منطقه ی زمانی که از مسیر ذیل برای کاربر تنظیم شده است استفاده می کند.

منطقه زمانی → تنظیمات نمایش اولویت ها تنظیمات حساب من حساب من 

و اگر پورتلت تقویم توسط کاربر مهمان مورد استفاده قرار گیرد پورتلت تقویم برای نمایش رویدادها، از منطقه ی زمانی که ادمین پورتال از مسیر ذیل تنظیم کرده است استفاده می کند.

منطقه زمانی  تنظیمات نمایش متفرقه تنظیمات پورتال  پیکربندی کنترل پنل  

تنظیمات نمایش : در این قسمت تنظیمات مربوط به نحوه ی نمایش پورتلت تقویم را میتوانید.انجام دهید. در ادامه هریک از گزینه های آن را به تفضیل توضیح خواهیم داد.

 •  فقط زمان بند را نشان بده : با انتخاب این گزینه، فقط جدول زمانی مطابق ‏شکل8 نمایش داده میشود.

 

شکل8. نمایش فقط زمان بند را نشان بده

 • نمایش رخدادهای کاربر: در این قسمت میتوانید تنظیم کنید رویدادهایی که کاربر تنظیم می کند در جدول زمانی نمایش داده شود یا خیر.
 • نمایش ها فعال شد : در این قسمت با انتخاب هریک از گزینه های ماه، هفته ،روز و لیست کار ها آن ها بالای جدول زمانی نمایش داده میشوند و کاربر با استفاده از آنها میتواند نحوه ی نمایش جدول را تنظیم کند.

 

شکل9. نمایش های فعال

منبع خبری : در تب منبع خبری، امکان تنظیم چگونگی انتشار تقویم به عنوان RSS Feed، وجود دارد که تنظیمات آن در ‏شکل10 کامل توضیح داده شده است.

 

شکل10. تنظیمات RSS Feed

00
قبلی

Child Articles (3)

 • اضافه ­کردن تقویم جدید

  به پورتلت تقویم، میتوان تقویم جدید را اضافه کرد. برای اضافه کردن تقویم شخصی از قسمت تقویم من، برروی آیکون () کلیک کرده و سپس گزینه ی اضافه کردن تقویم را انتخاب کنید. یک پنجره ی pop up  مطابق ‏شکل11...

 • اضافه­ کردن رویداد به یک تقویم

  برای اضافه کردن یک رویداد به یک تقویم از دو مسیر ذیل می توان اقدام کرد. 1. مطابق ‏شکل14  با انتخاب تقویم موردنظر از لیست تقویم ها،با بر روی گزینه ی افزودن رویداد، یک پنجره ی pop up، مطابق ‏شکل15...

 • اضافه­ کردن منابع تقویم

  در این قسمت به بررسی منابع تقویم، چگونگی استفاده از آن ها و همچنین نحوه ی اضافه کردن آن ها می پردازیم. منابع تقویم به هرچیزی که برای یک رویداد مهم باشد گفته میشود. به طور مثال، یک دپارتمان ممکن است...