آموزش لایفری 7

مدیریت قالب نمایش و فرم 

از آن جهت که ساختار هریک از تعاریف داده ها با هم تفاوت دارند باید برای هرکدام قالب جداگانه ای تعریف کرد برای این کار از مسیر ذیل پنل مدیریتی تعارف داده ها را باز کنید.

مدیریت تعریف داده →  لیست های داده دینامیک → محتوا  →  پنل مدیریت سایت

سپس ساختار داده ی موردنظر خود برای مثال ورودی فعالیت را پیدا کرده و بر روی آیکون ( ) کلیک کرده و گزینه ی مدیریت قالب ها را انتخاب کنید. در صفحه ای که باز می شود لیست قالب هایی که برای ساختار تعریف شده اند مطابق ‏شکل67 نمایش داده می شود.

 

 

شکل67. لیست قالب های موجود برای یک ساختار

در ادامه نحوه ی تعریف قالب برای یک ساختار را توضیح خواهیم داد.

00
قبلی

Child Articles (2)

  • ایجاد قالب فرم

    قالب فرمی که به طور پیش فرض برای یک ساختار داده  وجود دارد تمام فیلدهای آن را در برمی گیرد و آن ها را مانند یک فرم نمایش می دهد. برای ایجاد قالب فرم جدید در صفحه ی مدیریت قالب های یک ساختار داده...

  • ایجاد قالب نمایش

    برای هر ساختار امکان ایجاد قالب های زیادی است در این قسمت نحوه ی ایجاد قالب نمایش را برای یک ساختار توضیح خواهیم داد. برای ایجاد قالب نمایش جدید در صفحه ی مدیریت قالب های یک ساختار داده  مطابق...