آموزش لایفری 7

مدیریت وبلاگ ­ها

پس از ایجاد بلاگها، آنها در پنل مدیریت بلاگ ها نمایش داده میشوند و میتوان آنها را مدیریت کرد. این صفحه همانطورکه در ‏شکل29می بینید دارای گزینه های زیادی برای مدیریت است که در ادامه هریک از این گزینه ها را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

 

شکل29. پنل مدیریت بلاگ ها

همانطور که در ‏شکل29 مشاهده میکنید این صفحه دارای دو تب میباشد ابتدا گزینه های مربوط به تب پست ها و سپس گزینه های مربوط به تب تصاویر را توضیح خواهیم داد.

تب پست ها

با کلیک بر روی آیکون ( )، در گوشه ی بالا سمت راست، گزینه هایی مطابق ‏شکل30 مشاهده خواهید کرد که از میان آنها میتوانید انتخاب کنید کدام بلاگ ها نمایش داده شوند.

 

شکل30. می توانید انتخاب کنید کدامیک از وبلاگ ها نمایش داده شوند

 Order By: ترتیب نمایش وبلاگ ها را مطابق ‏شکل31 از این گزینه می توان تنظیم نمود.       

 

شکل31. ترتیب نمایش وبلاگ ها

انتخاب نوع نمایش: در گوشه ی سمت چپ بالا سه آیکون موجود می باشد که می توان نحوه ی نمایش را تعیین کرد.

نمایش به صورت کارت: با کلیک بر روی آیکون ()، وبلاگ ها ی ساخته شده به صورت کارت نمایش داده می شوند که به صورت پیش فرض . به طور پیش فرض گزینه ی آیکون فعال میباشد.(‏شکل32)

 

شکل32. نمایش به صورت آیکون

نمایش لیست: با کلیک بر روی آیکون ()، نمایش به صورت لیست خواهد بود. در این نحوه ی نمایش هر بلاگ در یک سطر نمایش داده میشود و در هر سطر تصویر پروفایل نویسنده ی بلاگ و اطلاعاتی در مورد بلاگ موجود میباشد.

 

شکل33. نمایش توصیفی

نمایش به صورت جدول: با کلیک بر روی آیکون ()، نحوه ی نمایش به صورت جدول خواهد بود. برای هر بلاگ یک سطر و چند ستون شامل جزییات بیشتر در مورد آن مانند ‏شکل34 موجود است.

 

شکل34. نمایش لیستی

جست وجو: برای جست وجو میان بلاگ ها میتوانید از قسمت "جستجو برای "، بر اساس کلمات کلیدی استفاده کنید.

برای مدیریت هریک از بلاگ ها به طور جداگانه، بر روی آیکون () کلیک کنید پنجره ی pop up کوچکی  مطابق ‏شکل35 برای مدیریت بلاگ باز میشود. گزینه های آن در شکل توضیح داده شده است.

 

شکل35. مدیریت یک وبلاگ

برای حذف بلاگ ها علاوه بر روش گفته شده در ‏شکل35، میتوان با انتخاب هرکدام از بلاگ ها و کلیک بر روی آیکون () بلاگ انتخاب شده را حذف یا با انتخاب checkbox گوشه ی بالا سمت راست، و کلیک بر روی آیکون ( )  همه ی بلاگ ها را حذف کرد.

 

تب تصاویر

  این تب شامل تصاویر آپلود شده در پورتلت بلاگ است که گزینه های مدیریت آن مثل تب پست ها می باشد.

در انتها به بررسی گزینه های موجود در انتخاب ها ( )، می پردازیم همانطورکه در ‏شکل36 می بینید چهار گزینه وجود دارد که در ادامه به تفضیل در مورد آن ها توضیح خواهیم داد.

 

شکل36. انتخاب

مجوز های پست ها: در این گزینه می توان مجوزهای مربوط به پورتلت بلاگ را برای نقش های مختلف را تعیین کرد. لازم بذکراست بسته به نوع وبلاگ مورد نیاز میتوان تعیین کرد دسترسی ها چگونه باشند. بدین ترتیب که برای وبلاگ های شخصی تنها صاحب وبلاگ میتواند دسترسی هایی از قبیل تصویب کردن و اضافه کردن بلاگ جدید را داشته باشد و همانطورکه در ‏شکل37 مشاهده میکنید به طور پیش فرض، این دسترسی ها تنها به Owner داده شده است. اما گاهی نیاز به وبلاگ های گروهی میباشد که افراد مختلف در آن مشارکت داشته باشند  برای این کار ابتدا باید برای گروه افراد موردنظر نقشی را تعریف کرد و نقش را به آن ها داد و سپس در قسمت پست ها مجوزها دسترسی های لازم را به آن نقش داد.

  • تصویب: تعیین امکان تصویب کردن برای کاربران نقش های مختلف.
  • مجوزها: تعیین امکان تعیین مجوزها، برای کاربر ان نقش های مختلف.
  • اضافه کردن پست: تعیین امکان اضافه کردن بلاگ جدید برای کاربران نقش های مختلف.

 

 

شکل37. مجوزهای پست ها

تنظیمات: در گزینه ی پیکربندی،همانطور که در ‏شکل38  مشاهده می کنید تب های مختلفی برای تنظیم وجود دارد که در ادامه هریک از این تب ها را توضیح خواهیم داد.

 

 

شکل38. پیکربندی

1. فرم ایمیل: در این گزینه فیلد from در ایمیلی که کاربران از طرف پورتلت بلاگ دریافت می کنند تعریف می شود. در ادامه هریک از گزینه های فیلد from توضیح داده شده است.

  • نام: نام فرستنده ی ایمیل
  • آدرس: آدرس ایمیل فرستنده
  • تعریف عبارت ها: در این قسمت چندین متغیر تعریف شده است که از آن آن ها می توانید در ایمیلی که می خواهید ارسال کنید استفاده کنید.

[$BLOGS_ENTRY_USER_ADDRESS$]
آدرس ایمیل کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_USER_NAME$]
نام کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$COMPANY_ID$]
شناسه ی شرکت  مرتبط با بلاگ

[$COMPANY_MX$]
MX شرکت مرتبط با بلاگ

[$COMPANY_NAME$]
نام شرکت مرتبط با بلاگ

[$PORTLET_NAME$]
نام پورتلت مربوطه که در اینجا وبلاگ ها است.

[$SITE_NAME$]
نام سایتی که بلاگ در آن قرار دارد.

2. ایمیل اضافه شده توسط کاربر: تنظیم عنوان و متن ایمیلی که هنگام اضافه شدن بلاگ، فرستاده میشود. همانطور که در شکل مشاهده می کنید از متغیرهایی استفاده شده است که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.

 

شکل39. ایمیل اضافه شده توسط کاربر

  • تعریف عبارت ها:  علاوه بر متغیرهای استفاده شده به طور پیش فرض، متغیرهای دیگری نیز در این قسمت آمده است که از آن ها نیز می توانید استفاده کنید.

[$BLOGS_ENTRY_CONTENT$]
محتوای بلاگی که اضافه میشود.

[$BLOGS_ENTRY_CREATE_DATE$]
تاریخی که بلاگ ساخته میشود.

[$BLOGS_ENTRY_DESCRIPTION$]
توضیحات بلاگ

[$BLOGS_ENTRY_SITE_NAME$]
نام سایتی که بلاگ در آن ساخته می شود.

[$BLOGS_ENTRY_STATUS_BY_USER_NAME$]
نام کاربری که بلاگ را به  روزرسانی کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_TITLE$]
عنوان بلاگ

[$BLOGS_ENTRY_UPDATE_COMMENT$]
توضیحات کاربری که بلاگ را به روزرسانی کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_USER_ADDRESS$]
آدرس ایمیل کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_USER_PORTRAIT_URL$]
آدرس URL پروفایل کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_USER_NAME$]
نام کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_USER_URL$]
آدرس URL سایت عمومی کاربری که بلاگ را اضافه کرده است.

[$BLOGS_ENTRY_URL$]
آدرس URL بلاگ

 [$COMPANY_ID$]
شناسه ی شرکت  مرتبط با بلاگ

[$COMPANY_MX$]
MX شرکت مرتبط با بلاگ

[$COMPANY_NAME$]
نام شرکت مرتبط با بلاگ

[$FROM_ADDRESS$]
آدرس ایمیل فرستنده ، که همان چیزی که در قسمت فرم ایمیل  تنظیم شده است در اینجا قرار می گیرد.

[$FROM_NAME$]
نام فرستنده ی ایمیل که همان چیزی که در قسمت فرم ایمیل تنظیم شده است در اینجا قرار می گیرد.

[$PORTAL_URL$]
آدرس URL پورتال

[$PORTLET_NAME$]
نام پورتلت که در اینجا وبلاگ ها است.

[$SITE_NAME$]
نام سایت مرتبط با بلاگ

[$TO_ADDRESS$]
آدرس ایمیل دریافت کننده ی ایمیل

[$TO_NAME$]
نام دریافت کننده ی ایمیل

3. ایمیل اضافه شده توسط کاربر: تنظیم عنوان و متن ایمیلی که هنگام به روزرسانی وبلاگ، فرستاده میشود. متغیرهایی که در این قسمت استفاده می شوند مانند قسمت ایمیل اضافه شده توسط کاربر می باشند و در آنجا توضیح داده شده اند..

4. منابع خبری: در تب منابع خبری، امکان تنظیم چگونگی انتشار وبلاگ به عنوان RSS Feed، وجود دارد که تنظیمات آن در ‏شکل40 به طور کامل توضیح داده شده است.

 

شکل40. تنظیمات RSS Feed

در ادامه به توضیح پورتلت های مربوط به بلاگ و نمایش آن ها می پردازیم.

00
قبلی