آموزش لایفری 7

سرورهای LDAP

لایفری قادر است اتصال با چندین سرور LDAP را پشتیبانی کند. شما می‌توانید از دکمه افزودن موجود در زیر قسمتی با عنوان LDAP Servers استفاده کنید. در قسمت‌های بعد درباره نحوه تنظیم نمودن LDAP Servers توضیح داده می‌شود.

00
قبلی