آموزش لایفری 7

برچسب

برچسب‌ها ابزار مهمی برای سازماندهی محتویات در پورتال لایفری می‌باشند و باعث می‌شوند که کاربران به آسانی محتوای مورد علاقه خود را پیدا کنند. برچسب‌ها کلمات یا عباراتی هستند که شما می توانید به مطالب داخل وب سایتتان نسبت دهید. برچسب زدن موجب می‌شود نتایج جستجوی محتوا‌ها، دقیق‌تر باشد وهمچنین از آنها در انتخاب و فیلتر داراییهای موجود در پرتلت ناشر منبع نیز استفاده می‌شود. به طور پیش فرض کاربران معمولی نیز می‌توانند برچسب‌ها را ایجاد و یا ویرایش نمایند و از آ‌ن‌ها برای برچسب گذاری دارایی‌ها موجود در سایتشان استفاده کنند.

دو راه برای ایجاد برچسب در لایفری دو راه وجود دارد :

1-    برچسب زدن از طریق پنل مدیریت

اگرچه کاربران معمولی می توانند برچسب‌ها را ایجاد،ویرایش و استفاده نمایند و لی دسترسی به تگ‌ها از قسمت پنل مدیریت فقط مختص ادمین سایت میباشد.ادمین سایت می‌تواند به وسیله ی پنل مدیریت از مسیر  برچسب ها →دسته بندی وارد بخش مدیریت برچسب‌ها شود

 

شکل ‏1-1-رابط کاربری مدیریت برچسب‌ها از پنل مدیریت

برای ایجاد یک برچسب جدید بر روی آیکون ( )کلیک کنید.و رابط کاربری ایجاد برچسب جدید ظاهر می‌شود.

 

شکل ‏1-2-رابط کاربری ایجاد برچسب جدید

در قسمت نام ،نام برچسب را وارد نمایید و برای ذخیره آن بر ذخیره کلیک کنید.تا برچسب جدید به لیست برچسب‌ها اضافه شود. در شکل ‏1-1 رابط کاربری مدیریت برچسب‌ها از پنل مدیریت نشان داده شده است. در این بخش می‌توان لیستی از برچسب‌های موجود و تعداد دفعات استفاده از برچسب‌ها را در مقابل آن‌ها مشاهده نمود. با کلیک بر روی آیکون (  ) در مقابل هر برچسب، امکانات ویرایش، حذف و ادغام برچسب‌ها ظاهر خواهد شد. با انتخاب ویرایش می‌توان نام برچسب را ویرایش نمود. با انتخاب حذف می‌توان برچسب را حذف نمود. با انتخاب ادغام رابط کاربری مربوط به ادغام برچسب‌ها ظاهر خواهد شد.

 

شکل ‏1-3-امکانات مربوط به برچسب‌ها

 

 

شکل ‏1-4-رابط کاربری ادغام برچسب‌ها

 

 در رابط کاربری ادغام ،با کلیک بر روی انتخاب لیست برچسب‌ها ظاهر میشود و می‌توان برچسب‌های مورد نظر را برای ادغام انتخاب نمود.که برچسب‌های انتخابی در قسمت برچسب ها  نمایش داده میشود.

 با استفاده از قسمت "به این تگ "می‌توان مشخص نمود که تگ‌های ادغام شده در قالب کدام تگ نمایش بیابند.پس از ادغام تگ‌ها کلیه تگ‌های ادغام شده در قالب تگ انتخابی نمایش داده میشوند.

 

شکل ‏1-5-امکانات بالای رابط کاربری مدیریت برچسب

با استفاده از قسمت جستجو می‌توان برچسب مورد نظر را جست و جو نمود. قسمت    به ترتیب از چپ به راست برای نحوه نمایش برچسب‌ها به صورت آیکون، توصیفی و لیست می‌باشد. قسمت  برای ترتیب نمایش برچسب‌ها به صورت صعودی و نزولی می‌باشد. البته با استفاده از قسمت به ترتیب می توان ترتیب نمایش برچسب‌ها را بر اساس نام و یا تعداد دفعات استفاده از آن‌ها مشخص نمود.

 

2-    برچسب زدن در هنگام ایجاد یا ویرایش محتوا:

پس از ورود به بخش ایجاد و یا ویرایش محتوا  با انتخاب بخش دسته بندی ها مطابق رابط کاربری زیر می‌توان محتوای مورد نظر را برچسب زد.

 

شکل ‏2 1-ایجاد برچسب در هنگام ویرایش یا ایجاد محتوا

پس از وارد نمودن هر برچسب از قسمت برچسب ها با کلیک بر رویافزودن و یا زدن دکمه  enter از صفحه کلید برچسب به مجموعه برچسب‌های محتوا‌ی وب اضافه می‌شود. برای انتخاب برچسب‌های ایجاد شده در قسمت پنل مدیریت می‌توان انتخاب، را انتخاب نمود. پس از ظاهر شدن رابط کاربری می‌توان برچسب‌های مورد نظر را انتخاب نمود. پس از انتخاب می‌توان از رابط کاربری خارج شد.

 

شکل ‏2-2-انتخاب برچسب‌های ایجاد شده در قسمت پنل کاربری

برای حذف برچسب‌های ایجاد شده می توان بر در کنار هر برچسب کلیک نمود.

 

00
قبلی