آموزش لایفری 7

یکپارچه ­سازی وبلاگ ­ها

پورتلت وبلاگ تجمعی ، این امکان را فراهم می آورد تا بلاگ هایی که متعلق به کاربران متفاوت هستند را در یک صفحه نمایش دهیم. برای اضافه کردن این پورتلت مسیر ذیل را دنبال کنید.

وبلاگ تجمعی →  همکاری → ویجت ها →  افزودن( )

با اضافه شدن پورتلت مربوطه، وبلاگ های متعلق به نویسندگان مختلف به صورت ‏شکل46 نمایش داده میشوند.

 

شکل46. پورتلت وبلاگ تجمعی

همانطورکه در ‏شکل46 مشاهده میکنید عنوان بلاگ ها آمده است که با کلیک بر روی عنوان هر بلاگ، محتوای آن در پورتلت وبلاگ ها نمایش داده میشود.

با کلیک بر روی آیکون ()، و انتخاب گزینه پیکربندی یک پنجره ی pop up مانند ‏شکل47 شامل تنظیمات مربوط به پورتلت وبلاگ تجمعی، باز می شود که در ادامه هریک از گزینه های آن به تفضیل توضیح داده خواهد شد.

 

شکل47. پیکربندی پورتلت وبلاگ تجمعی

انتخاب روش : در این قسمت میتوان مشخص کرد بلاگ های نوشته شده توسط چه کسانی نمایش داده شوند. اگر گزینه ی کاربران انتخاب شود بلاگ های نوشته شده توسط تمامی کاربران نمایش داده خواهدشد و اگر بخواهید فیلتری را روی بلاگ ها انجام دهید در قسمت سازمان می توانید سازمان موردنظر را انتخاب کرده آنگاه فقط بلاگ های نوشته شده توسط کاربران آن سازمان، در پورتلت نمایش داده خواهند شد. و اگر گزینه ی محدوده انتخاب شود آنگاه تنها بلاگ های مربوط به کاربرانی که عضو سایتی هستند که پورتلت وبلاگ تجمعی در آن ها قرار دارد نمایش داده خواهدشد.

سازمان : در این قسمت با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب  ، یک پنجره ی pop up شامل لیستی از سازمان های موجود باز خواهد شد که با کلیک بر روی گزینه ی انتخاب میتوانید سازمانی که میخواهید بلاگ های کاربران آن ها نمایش داده شود را انتخاب کنید.

نوع نمایش : در این قسمت می توانید یکی از سبک های زیر را برای نمایش بلاگ ها در پورتلت مربوطه انتخاب کنید.

  • محتوا و تصویر
  • متن
  • چکیده
  • چکیده بدون عنوان
  •  نقل قول
  • پاسخ بدون عنوان
  • عنوان

حداکثر تعداد موارد برای نمایش: حداکثر تعداد بلاگ قابل نمایش در پورتلت را در این قسمت میتوان مشخص کرد.

فعال کردن اشتراک RSS : با تغییر این گزینه به "بله" کاربران قادر خواهند بود در RSS Feed مربوط به پورتلت اشتراک در کنند. برای تنظیم RSS Feed، میتوانید از گزینه هایی که در ادامه آمده است استفاده کنید.

  •   حداکثرتعداد موارد برای نمایش : حداکثر تعداد آیتم های قابل نمایش در RSS Feed.
  • نوع نمایش : نحوه ی نمایش آیتم ها را در این قسمت بین سه گزینه ی کل محتوا، چکیده،یا عنوان می توان مشخص نمود.
  • قالب : با استفاده از این گزینه می توان فرمت استاندارد انتشار RSS Feed، بین سه گزینه ی RSS 1.0، RSS 2.0 یا Atom 1.0 را انتخاب نمود.

نمایش تصویر : انتخاب این که برچسب های مربوط به هر بلاگ نمایش داده شود یا خیر.

لازم به ذکر است در انتها تغییرات انجام شده را ذخیره کنید.

حذف: برای حذف پورتلت بر روی گزینه ی حذف کلیک کنید.

00
قبلی