آموزش لایفری 7

تنظیمات بخش نقشه های گوگل 

1- برای دسترسی به API‌های گوگل شما باید پرتال لایفری را با شناسه‌ی کاربری و کلید API پیکربندی کنید.

2-  از مسیر زیر به بخش تنظیمات پورتال مراجعه کنید.

تنظیمات پورتال→پیکربندی →کنترل پنل 

 بر روی بخش متفرقه کلیک نمایید و سپس  بر روی بخش نقشه های گوگل کلیک نمایید.برای برنامه‌های Google API کلیدی، کلید API نقشه‌های گوگل خود را وارد کنید.

3-    در فیلد کلید API نقشه‌های گوگل  کلید API را وارد نمایید.

4-    برای ذخیره‌ی تنظیمات بر ذخیره کلیک کنید.

لایفری دیگر برای دسترسی  به اسناد ذخیره شده در گوگل از طریق کتاب‌خانه‌ی اسناد آماده است.

00
قبلی