آموزش لایفری 7

مدیریت انجمن

از آن جهت که یک انجمن تعداد کاربران زیادی دارد و ممکن است روزانه تعداد زیادی پیام در آن ارسال شود بهتر است افرادی مدیریت آن را بر عهده بگیرند برای این کار میتوان یک نقش به طور مثال Message Board Administrator را تعریف کرد و به کاربرانی که میخواهید مدیریت انجمن را بر عهده بگیرند این نقش را بدهید سپس آنها میتواند با توجه به وظایفی که برای نقش آنها تعریف شده است انجمن را مدیریت کنند. لازم بذکر است برای یک نقش می توانید محدوده تعریف کنید بدین صورت که اگر محدوده آنرا instance-scoped بگذارید افراد دارای آن نقش قادر خواهند بود انجمن های تمام پورتال را مدیریت کنند و اگر محدوده آن را یک سازمان یا سایت قرار دهید افراد دارای آن نقش تنها قادر خواهند بود انجمن های موجود در آن سازمان یا سایت را مدیریت کنند.

برای تعریف یک نقش باید مسیر ذیل را دنبال کنید.

  افزودن (  )  → نقش ها → کاربران → منوی کنترل 

 

پس از ایجاد نقش ،تب تعریف سطوح دسترسی را انتخاب کنید. سپس در صفحه ای که برای شما باز میشود مسیر زیرا برای تعریف دسترسی های انجمن بروید.

 تالار گفتگو → محتوا → مدیریت سایت

 

در نهایت با توجه به مجوزهایی که برای آن نقش تعریف می کنید کاربران آن نقش میتوانند انجمن را مدیریت کنند.

 

00
قبلی