آموزش لایفری 7

دارایی

در پورتال لایفری دو پورتلت محاسبه­ ی وام و مبدل واحد پول برای پشتیبانی از بخش دارایی وجود دارد. در ادامه نحوه­ ی کارکرد هر دو پورتلت را به طور کامل شرح خواهیم داد.

 

 

00
قبلی

Child Articles (2)

  • پورتلت محاسبه­ ی وام

    پورتلت محاسبه ی وام را از مسیر ذیل به صفحه ی موردنظر خود اضافه کنید.            Add Menu () → Applications → Finance → Loan Calculator پورتلت مطابق ‏شکل1به صفحه ی مورد نظر اضافه خواهد شد در ادامه...

  • پورتلت مبدل واحد پول

    پورتلت مبدل واحد پول را از مسیر ذیل به صفحه ی موردنظر خود اضافه کنید. Add Menu () → Applications → Finance → Currency Converter پورتلت مطابق ‏شکل2 به صفحه ی مورد نظر اضافه خواهد شد در ادامه نحوه ی...