آموزش لایفری 7

فیلدهای تعاریف داده 

همانطورکه در ‏شکل25 مشاهده می کنید برای ساخت یک تعریف داده، مجموعه ای از فیلدها موجود است که هرکدام کاربرد و تنظیمات مخصوص به خود را دارند که در ادامه کابردها و تنظیمات هریک از فیلدها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

•  بولین : این فیلد یک جعبه چک در اختیار کاربر قرار می دهد که در صورت انتخاب آن مقدار "true" و در غیر اینصورت مقدار "false" را ذخیره می کند.

  شماره : این فیلد یک جعبه متن در اختیار شما قرار می دهد که تنها ورودی عددی را می پذیرد و هیچ محدودیتی در وارد کردن نوع عدد ندارد.

تاریخ : فیلد متن  را در اختیار شما قرار می دهد که با کلیک بر روی آن، یک جمع کننده تاریخ برای تعیین تاریخ  طبق‏ شکل27، باز میشود و میتوانید تاریخ موردنظرتان را انتخاب کنید.

 

 

شکل27. درج تاریخ با استفاده از جمع کننده تاریخ

اعداد اعشاری : این فیلد مشابه فیلد عدد می باشد با این تفاوت که برای نمایش اعداد از ممیز اعشاری استفاده می کند.

مستندات و چندرسانه ای ها : این فیلد امکان را فراهم می آورد تا کاربران سندی را از میان اسناد مستندات و چندرسانه ای ها انتخاب کرده یا از سیستم خود فایلی را آپلود کند بطوریکه که فایل آپلود شده به کتابخانه اسناد  اضافه می شود. برای استفاده از این فیلد بر روی گزینه ی کتابخانه اسناد را انتخاب کنید  مطابق ‏شکل28 کلیک کنید یک صفحه ی pop up مطابق ‏شکل29 باز می شود که امکان انتخاب فایل را به شما می دهد.

 

 

شکل28. فیلد مستندات و چندرسانه ای ها

 

 

شکل29. نحوه ی انتخاب عکس از کتابخانه اسناد

پس از اضافه کردن عکس، نتیجه مطابق ‏شکل30 به فیلد مورد نظر اضافه می شود که با کلیک بر روی گزینه ی پاک کردن می توانید آن را حذف کنید.

 

 

شکل30. نتیجه ی انتخاب سند از کتابخانه اسناد

موقعیت جغرافیایی : این فیلد که امکان یکپارچه شدن با نقشه های گوگل را دارد  با وارد کردن آدرس، آن را در نقشه نشان می دهد. هنگامیکه می خواهید آدرسی را وارد کنید ابتدا باید طبق ‏شکل31 بر روی گزینه ی ا شتراک گذاری مکان کلیک کنید تا از طریق مرورگر مکان شما شناسایی شود.

 

 

شکل31. تعیین موقعیت توسط فیلد موقیعت جغرافیایی

طبق ‏شکل32 آدرس را وارد کنید محدوده ی آدرس در نقشه نمایش داده خواهدشد

 

.

شکل32. تنظیمات آدرس در فیلد موقیعت جغرافیایی

•  HTML : فیلد HTML این امکان را به شما می دهد تا محتوای مورد نظر خود را با استفاده از ادیتور "WYSIWYG" ایجاد کنید.

 

 

شکل33. فیلد HTML

عدد صحیح : این فیلد مانند فیلد عدد است با این تفاوت که اجازه ی وارد کردن اعداد اعشاری را نمی دهد  و مطابق ‏شکل34 از وارد کردن اعداد اعشاری جلوگیری می کند.

 

 

شکل34. فیلد عدد صحیح

•  لینک به صفحه : این فیلد این امکان را فراهم می کند که لینک از صفحات موجود در سایت جاری را اضافه کنید برای این کار مطابق ‏شکل35 برروی گزینه ی انتخاب کلیک کنید یک پنجره ی pop up باز می شود که طبق ‏شکل36 می توانید از صفحات موجود در سایت برای لینک دادن انتخاب کنید.

 

 

شکل35. فیلد لینک به صفحه

 

 

 

شکل36. پنجره ی pop up شامل صفحات سایت برای لینک دادن

 

 

 

شکل37. حذف لینک از فیلد لینک به صفحه

رادیو : فیلد رادیو ، چندین گزینه برای انتخاب را در اختیار شما قرار می هد که تنها یکی از آنها قابل انتخاب است. که در تنظیمات آن دو مقدار Name و Value قابل تغییر به مقدار دلخواه می باشد. لازم به ذکر است Name مقداری است که قابل نمایش به کاربر است و مقدار Value هنگام انتخاب یک گزینه توسط کاربر به توسط برنامه گرفته شده و به عنوان یک رشته ذخیره می شود بنابراین باید یک مقدار یکتا داشته باشد.

 

 

شکل39. تنظیمات مربوط به گزینه های فیلد رادیو

•  انتخاب : فیلد انتخاب  گزینه هایی را برای انتخاب با استفاده از جعبه دسته کوچک موسیقی جاز در اختیار شما قرار میدهد. بر خلاف فیلد رادیو میتوان آن را مطابق ‏شکل41 طوری تنظیم کرد که کاربر بتواند چندین گزینه را انتخاب کند.

 

 

شکل41. تنظیم فیلد انتخاب کنید برای انتخاب چند گزینه

برای تنظیم مقادیر نام و ارزش، مانند فیلد رادیو عمل کنید.

متن : این فیلد تمام ورودی ها از نوع رشته را می پذیرد.

 

 

شکل42. فیلد متن

جعبه متن : این فیلد مانند فیلد متن ورودی از نوع رشته می پذیرد با این تفاوت که هیچ محدودیتی در طول رشته ی ورودی وجود ندارد.

 

 

شکل43. فیلد جعبه متن

 

00
قبلی