آموزش لایفری 7

پشتیبان گیری اجزا

گاهی نیاز دارید تا از اجزا یا بخشی از کدهای اجزا در سایت یا مکان دیگر استفاده کنید. یک راه ساده پشتیبان گیری مجموعه های اجزا است.

صدور اجزا

 1. صدور یک مجموعه واحد.
 2. صدور برخی از اجزای خارج از یک مجموعه 

 برای صدور یک مجموعه واحد

 1. برو به مدیریت سایت  ¬ ساخت ¬ اجزای صفحه
 2. کنار مجموعه ها روی (Actions) کلیک و دریافت فایل آرشیو را انتخاب کنید
 3. یک یا چند مجموعه را برای دریافت فایل آرشیو انتخاب کنید

 

شکل 1: انتخاب مجموعه ها برای آرشیو

هر مجموعه zip. شامل تمام داده های موجود در مجموعه و همچنین قطعاتی است که در آن قرار دارد.

برای صدور اجزای جداگانه،

 1. روی مجموعه ای که می خواهید فایل آرشیو بگیرید کلیک کنید
 2. برای صدور همه اجزای موجود در مجموعه بدون صادر کردن اطلاعات مجموعه، روی (Actions) کنار نام مجموعه کلیک و دریافت فایل آرشیو را انتخاب کنید. یک فایل zip. به طور خودکار ایجاد و دانلود می شود.


  شکل 2: صدور همه اجزای موجود در یک مجموعه.
 3. برای صدور یک جزء واحد، روی (Actions) کنار جزء موردنظر کلیک و دریافت فایل آرشیو را انتخاب کنید. یک فایل  zip. به طور خودکار ایجاد و دانلود می شود

 هنگامی که یک جزء منفرد یا یک گروه از اجزای بدون مجموعه را صادر می کنید، باید یک مجموعه برای وارد کردن آنها داشته باشید.

وارد کردن

بسته به نحوه صدور اجزا، برای واردات اجزا چند گزینه وجود دارد. می توانید مجموعه ای را وارد کنید که در پورتال لایفری ایجاد شده است، مجموعه ای که با استفاده از ابزارهای خارجی یا تعدادی اجزای صفحه بدون مجموعه ساخته شده است. هربار که یک اجزای صفحه را وارد می کنید، برای استفاده در دسترس نیستند تا اینکه به هر قطعه وارداتی مراجعه کرده باشید و آن را برای استفاده تأیید کنید. این به این معنی است که قبل از اضافه شدن به یک صفحه، هیچ خطایی در هر قطعه وارداتی وجود ندارد.

وارد کردن مجموعه ها

 شما می توانید مجموعه هایی که قبلا از پرتال لایفری صادر شده یا با استفاده از ابزارهای دیگر ایجاد شده اند، وارد کنید. برای وارد کردن یک مجموعه، این مراحل را دنبال کنید:

 1. برو به مدیریت سایت ¬ ساخت ¬ اجزای صفحه
 2. کنار مجموعه ها، روی (Actions) کلیک و وارد کردن اطلاعات را انتخاب کنید.

  شکل 3: وارد کردن و صادر کردن مجموعه ها از یک منوی واحد قابل دسترسی است.
   
 3. در صفحه بعد، فایلی که می خواهید وارد کنید را انتخاب کنید.
 4. اگر می خواهید یک مجموعه موجود را جایگزین کنید، مطمئن شوید گزینه نوشته های موجود را رونویسی تیک خورد باشد.
 5. روی وارد کردن اطلاعات کلیک کنید و مجموعه بارگذاری می شود.

وارد کردن اجزای صفحه شخصی

شما همچنین می توانید یک جزء صفحه منفرد یا یک مجموعه که خارج از مجوعه ها صادر شده است را وارد کنید.

 1. از سطح ریشه اجزای صفحه، روی یک مجموعه موجود که می خواهید اجزا را وارد کنید، کلیک کنید.
 2. در داخل مجموعه، روی (Actions) در بالا گوشه راست صفحه کلیک کنید.
 3. وارد کردن اطلاعات را انتخاب کنید.
 4. فایل  zip.موردنظر را انتخاب یا بکشید و در صفحه رها کنید.
 5. روی وارد کردن کلیک کنید.

قطعاتی که وارد می کنید به این مجموعه وارد می شوند.

صادرات و واردات به شما امکان می دهد از ابزارهای توسعه مورد علاقه خود استفاده کنید یا ویژگی های بخش را در جای دیگر به اشتراک بگذارید.

00
قبلی