آموزش لایفری 7

دریافت فایل آرشیو

این بخش شامل تنظیماتی برای export نمودن داده‌های کاربر از  LDAP می‌شود.

       • کاربران DN : در این فیلد آدرسی از LDAP tree را وارد کنید که در آن اطلاعات کاربران ذخیره می‌شود. هنگامی‌که لایفری export ای را انجام می‌دهد، کاربران به این مکان  export می‌شوند.


       • کلاس‌های هدف پیش‌فرض کاربر : هنگامی که کاربری export می‌شود، آن کاربر، با کلاس‌های هدف پیش فرض و لیست شده خود ایجاد می‌شود. برای پی بردن به این مسئله که کلاس‌های هدف پیش فرض شما چه مواردی را در بر می‌گیرند، از یک ابزار جستجوگر LDAP   نظیر JXplorer استفاده کنید تا از آن برای مشاهده ویژگی‌های کلاس‌های هدف ذخیره شده در  LDAP برای آن کاربر استفاده کنید.


       • DN گروهها : در این فیلد آدرسی از LDAP tree را وارد کنید که در آن اطلاعات گروه‌ها ذخیره می‌شود. هنگامی‌که لایفری export ای را انجام می‌دهد، گروه‌ها به این مکان  export می‌شوند.


       • کلاس های هدف پیش فرض گروه : هنگامی که گروهی  export می‌شود، آن گروه، با کلاس‌های هدف پیش فرض و لیست شده خود ایجاد می‌شود. برای پی بردن به این مسئله که کلاس‌های هدف پیش فرض شما چه مواردی را در بر می‌گیرند، از یک ابزار جستجوگر LDAP نظیر JXplorer استفاده کنید تا از آن برای مشاهده ویژگی‌های کلاس‌های هدف ذخیره شده در  LDAP برای آن گروه استفاده کنید.

 

شکل ‏3-4- نگاشت گروه های LDAP  

پس از آن‌که یکبار این تنظیمات را انجام دادید و ارتباط خود با سرور  LDAP تان را تست کردید، دکمه ذخیره را بزنید. در ادامه کار حتی می‌توانید سرور  LDAP ای دیگر را نیز اضافه کرده و تنظیمات خود را بر روی آن اعمال کنید.

00
قبلی