آموزش لایفری 7

فعال کردن گردش‌کار برای برنامه‌‌های کاربردی

در این قسمت به توضیح چگونگی کار کردن گردش‌کاری با برنامه‌های کاربردی می‌پردازیم.

00
قبلی

Child Articles (1)

  • فعال کردن گردش کاری برای مستندات و چندرسانه ای ها

    گردش کاری برای مستندات و چندرسانه ای ها فقط در پرتلت مستندات و چندرسانه ای ها فعال می‌شود زیرا باید در سطح پوشه تعریف شود. برای آشنایی با نحوه کار آن یک صفحه به نام مستندات و چندرسانه ای ها  ایجاد...