آموزش لایفری 7

فعال نمودن گردش کار

Single Approver گردش کار پیش‌فرض لایفری است که اگر به یک دارایی تعلق گیرد باید قبل از انتشار آن توسط فردی که نقش بررسی کننده محتوا  را دارد تایید شود. یکی از مزیت‌های گردش کاری لایفری اینست که پس از تعریف آن به طور خودکار نقش‌هایی که در تعریف گردش کار مشخص شده است ساخته می‌شود. برای Single Approver سه نقش بررسی کننده محتوا سایت ،بررسی کننده محتوای سازمان و بررسی کننده محتوای پورتال که محدوده‌های مختلفی دارند مشخص شده است.     

 

شکل ‏2-1: لایفری یک گردش کار پیش فرض به نام تصویب کننده تنها  دارد.

گردش کار‌های دیگری نیز برای لایفری وجود دارد که چون برای موارد آزمایشی ساخته شده‌اند از قبل نصب نشده‌اند. شما می توانید آنها را در منبع کد لایفری در modules/portal-workflow/portal-workflow-kaleo-service/src/main/resources/META-INF/definitions یا در com.liferay.workflow.kaleo.service.jar یا در com.liferay.portal.workflow.kaleo.service.jar در فایل نصب لایفری بیابید.

اگر شما از نسخهCE استفاده می‌نمایید برای ساختن گردش کار جدید شما باید فایل xml  را تهیه فرمایید و همچنین می‌توانید از گردش‌کاری‌هایی که از قبل وجود داشته نیز ایده بگیرید.

00
قبلی