آموزش لایفری 7

اضافه کردن صفحات به سایت ها

در بخش های قبلی چگونه ساختن سایت را یاد گرفتید. شاید شما این گونه برداشت کنید که سایت ها بدون صفحات مفید نیستند. در حقیقت سایت ها در درجه اول به دلیل سازماندهی صفحات و محتوا وجود دارند، بنابراین اکنون شما در مورد انواع مختلف صفحات لایفری، نحوه انتخاب بهترین ابزارها بر اساس موارد استفاده خود آموزش خواهید دید. همچنین می توانید نحوه مدیریت صفحات و استفاده از گزینه های مختلف پیکربندی را یاد بگیرید.

00
قبلی

Child Articles (2)

  • ایجاد صفحات

    بعد از ساخت سایت، شما می توانید صفحات جدید بساخته و نگه دارید. شما از طریق مدیریت سایت، هر چیزی که نیاز دارید می توانید روی صفحات اعمال کنید. 1- اگر در حال حاضر در سایت مورد نظر برای ویرایش نیستید...

  • انواع صفحه و قالب ها

    هر نوع صفحه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که برای ایجاد سایت های جذاب در کنار هم قرار می گیرند. در اینجا ، هر نوع صفحه را با جزئیات بیشتر بررسی می کنیم و با تمرکز بر سه نوع متداول صفحه: صفحه...