آموزش لایفری 7

 ایجاد یک حالت اولیه

در این مثال مرحله شامل ساخته شدن منابع می‌باشد. مرحله می‌تواند شامل اقدامات و انتقالات باشد. اقدامات شامل اسکریپت ها می‌باشد. شما ‌می‌‌توانید زبان اسکریپت را در تگ <script-language> مشخص نمایید. زبان‌های اسکریپتی لایفری روبی , جاوا اسکریپت, Groovy,  و  پایتون می‌باشند. در هر مرحله اقدامات به صورت خودکار انجام می‌شود و سپس انتقال انجام می‌شود.

<state>

    <name>created</name>

    <initial>true</initial>


از مرحله اولیه به یک وظیفه  جدید منتقل می‌شوید ، در آن فرایندی انجام نمی‌شود و دارایی ها بازنگری ‌می‌شوند.

<transitions>
        <transition>
        <name>review</name>
        <target>review</target>
        <default>true</default>
        </transition>
    </transitions>
</state>

00
قبلی