آموزش لایفری 7

ایجاد انواع اسناد و مجموعه متادیتا

تحت شرایطی ممکن است که شما نیاز داشته باشید تا اطلاعات بیشتری در زمینه‌ی فایل‌هایی که به بخش مستندات و چند رسانه ای اضافه می‌کنید، وارد نمایید. به طور مثال ممکن است بخواهید همراه فایل،  اطلاعاتی در زمینه‌ی license فایل برای کاربران دیگر قرار دهید و یا همراه فایل یک سایر اطلاعات مناسب برای جست و جویشان قرار دهید. لایفری برای حل این مشکل یک راه حل مفید دارد. در پرتال لایفری شما می‌توانید با استفاده از مجموعه‌های متادیتا توضیحاتی درمورد فایل‌هایتان وارد نمایید و از طریق انواع اسناد  می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.

هر فایل به یک نوع سند تعلق دارد و مجموعه ای از فیلد‌های متادیتا دارد. کاربران با استفاده از فیلد‌های متادیتا می‌توانند اسنادشان را توصیف نمایید. به عنوان مدیر بخش مستندات و چند رسانه ای، فیلد‌های متادیتا را ایجاد ‌نمایید و آن‌ها را به مجموعه‌‌های متادیتا اضافه می‌نمایید و مجموعه‌ها را به انواع مختلف اسناد اضافه نمایید.  در ادامه نحوه‌ی ایجاد مجموعه‌های متادیتا را مطرح خواهیم نمود.

00
قبلی

Child Articles (2)

  • ایجاد مجموعه ی متادیتا 

    مجموعه‌های متادیتا ، مجموعه ای فیلد‌های متادیتا می‌باشند که شما آن‌ها را به انواع اسنادی که تعریف می‌کنید، اضافه می‌نمایید. لایفری فیلد‌های متن ، بولین ، تاریخ  ، عددی  ، موقیعت جغرافیایی و فیلد...

  •  ایجاد انواع سند

    برای ایجاد یک نوع سند جدید از بخش مدیریت سایت به بخش مستندات و چند رسانه ای مراجعه نمایید و سپس تب دوم انواع سندها را انتخاب نمایید. در رابط کاربری مربوط به بخش انواع سندها می‌توانید لیستی از انواع...