آموزش لایفری 7

 ایجاد صفحات ویکی

هنگامی که یک گره ویکی ایجاد می‌کنید در ابتدا هیچ صفحه‌ای ندارد ولی زمانی که با کلیک بر روی نام گره، وارد آن می‌شوید یک صفحه به نام FrontPage به طور خودکار ساخته می‌شود. در ابتدا صفحه FrontPage مطابق ‏شکل 11 هیچ محتوایی ندارد و با کلیک بر روی ویرایش می‌توان آن را ویرایش کرد.

شکل 10. صفحه Front Page

با کلیک بر روی ویرایش صفحه‌ای مطابق ‏شکل 12 مشاهده می‌کنید و در قسمت مشخص شده در شکل می‌توانید متن مورد نظر را وارد کنید.

شکل 11. اضافه کردن محتوا به صفحه FrontPage

 پورتلت ویکی همانند پورتلت بلاگ، برای واردکردن محتوا و فرمت دهی به متن از ویرایشگر " WYSIWYG" استفاده می شود. در حالت معمولی با انتخاب  قسمتی از متن که مورد نظر است پنجره ی کوچکی مطابق ‏شکل 13 باز می شود که می توان به آن فرمت داد. در ادامه هریک از گزینه های آن را توضیح خواهیم داد.

شکل 12. با انتخاب متن پنجره ی کوچکی برای فرمت دهی باز می شود.

Style: با کلیک بر روی گزینه ی (  ) پنجره ای مطابق ‏شکل 14 باز می شود که هرکدام از گزینه‌هایش در شکل توضیح داده شده است.

شکل 13. Style دهی به متن

لینک: برای لینک دادن بر روی آیکون  (  )، کلیک کنید پنجره ای باز می شود که مطابق ‏شکل 15 تکمیل نمایید.

 

شکل 14. نحوه ی لینک دادن در متن

فیلدهای دیگر، مانند فرمت دهی به متن درنرم افزار MS-Word می باشد.
امکان دیگری که ویرایشگر " WYSIWYG"، در اختیارتان قرار می دهد استفاده از Source mode برای ویرایش متن می باشد. برای استفاده از این امکان بر روی آیکون ( ) کلیک کنید. شکلی مطابق ‏شکل 16 برای ویرایش متن در حالت Source در اختیارتان قرار می گیرد.

 

شکل 15. Source Mode

 

شکل 16. حالت Dual Pane

پس از وارد کردن متن مورد نظر، آیکون (  ) مشاهده می شود که با کلیک بر روی آن پنجره ی (  )  کوچکی مانند شکل  مشاهده خواهید کرد که با استفاده از آن می توانید در مکان موردنظر در متن تصویر، جدول یا خط افقی درج کنید. با کلیک بر روی خط تیره مطابق شکل (   )  یک خط افقی در متن درج می شود.

با کلیک بر روی آیکون ( )، مطابق شکل  ( ) پنجره ی کوچکی باز می شود که همانطور که در ‏شکل 18 توضیح داده شده است می توانید در متن، جدول درج کنید

 

شکل 17. نحوه ی ایجاد جدول

بعد از ایجاد جدول با کلیک بر روی آن، پنجره ی کوچکی، مطابق  شکل7 باز می شود که می توان تنظیمات مربوط به جدول را با استفاده از آن انجام داد.

شکل 18. تنظیمات جدول

در ‏شکل 19  با کلیک بر روی گزینه ی Header، می توان مطابق ‏شکل 20  تنظیمات مربوط به Header جدول را انجام داد. این نکته حائز اهمیت است که Header در جدول، سطر اول یا ستون اول یا هر دوی آن می تواند باشد که هر سلول در Header برای شناسایی سلول های مقابلش به کار می رود.

 

شکل 19. تنظیمات مربوط به Header جدول

با کلیک بر روی آیکون (   )، می توان سطری را مطابق ‏شکل 21 اضافه یا حذف کرد.

 

شکل 20. نحوه ی اضافه کردن سطر

با کلیک بر روی آیکون(  )، می توان ستونی را مطابق ‏‏شکل 22  اضافه یا حذف کرد.

 

شکل 21. نحوه ی اضافه کردن ستون

) با کلیک بر روی آیکون 

می توان تنظیمات مربوط به سلول ها را مطابق ‏شکل 23  انجام داد.

 

شکل 22. نحوه ی اضافه کردن یک سلول

در نهایت با کلیک بر روی آیکون(  ) مطابق (  ) برای درج تصویر کلیک کنید با کلیک یک پنجره ی pop up مطابق ‏شکل 24 باز می شود که می توان از آن تصویری را به متن اضافه کرد.
لازم به ذکر است بعد از اضافه کردن تصویر، می توان آن را تراز کرد. و همچنین اندازه ی تصویر را به دلخواه تنظیم کرد.

 

شکل 23. پنجره ی pop up برای درج تصویر در متن

در ادامه به دیگر فیلد‌ها در ‏شکل 12 می‌پردازیم.
پیوست‌ها : در این قسمت می‌توان فایل مورد نظر را به صفحه ویکی پیوست کرد.

 

شکل 24. انتخاب فایل با استفاده از ضمایم 

دسته بندی : در این قسمت می توان به یک صفحه ویکی برچسب  اضافه کرد. این برچسب ها باید متناسب با محتوای ویکی باشند چراکه در نتایج جست وجو موثرند و آن را بهبود می دهند و همچنین کاربران با استفاده از آن ها راحت تر می توانند به صفحات ویکی دسترسی پیدا کنند. به طور مثال هنگام استفاده از " " پورتلت پیمایش برچسب ها "، این برچسب ها به کاربران برای جست وجوی صفحات ویکی کمک می کنند. برچسب ها را به دو طریق گفته شده در ‏شکل 26  می توان اضافه کرد.

 

شکل 25. نحوه ی اضافه کردن برچسب

دارایی های مرتبط : اگر محتوای دیگری در پورتال لایفری وجود باشد که وابستگی موضوعی به این قسمت داشته باشد می توان در این قسمت به آن ارجاع داد.

 

شکل 26. نحوه ی اضافه کردن دارایی های مرتبط

تنظیمات :  نحوه ی نمایش صفحه ویکی را در این بخش می توان تنظیم نمود.

 

شکل 27. تنظیمات نحوه ی نمایش

بعد از طی کردن مراحل بالا برای نمایش این صفحه ایجاد شده در کنار صفحات موجود در گره، بر روی گزینه ذخیره و نمایش اطلاعات کلیک نمایید. ‏شکل 29 صفحات موجود در گره "Liferay" را نمایش می‌دهد.

 

شکل 28. صفحات موجود در گره Liferay


 

00
قبلی