آموزش لایفری 7

 ایجاد کردن وظیفه

هر کار  چند بخش دارد و پیچیده‌ترین قسمت تعریف گردش کار می‌باشد. به منظور مشخص کردن فردی که باید کار را تکمیل کند به نقش‌ها احتیاج دارد. به نقش‌‌ها اطلاع داده می‌شود که یک محتوا به بازنگری احتیاج دارد. اگر نقشی که تعریف کردید وجود نداشته باشد به طور خودکار نقش ایجاد می‌شود.

اولین وظیفه که در فایل تعریف گردش کار single-approver-definition.xml ایجاد می‌شود به روزرسانی  می‌باشد. با اینکه اولین کاری است که در فایل آورده می‌شود اما در واقع اولین کاری نیست که انجام می‌شود. این کار در صورتی انجام می‌شود که تایید کننده منابع  را مردود کند. چون کار پیش‌فرض است در ابتدا فایل آورده می‌شود. وقتی که این کار انجام می‌شود گردش کار به ابتدا برگردادنده می‌شود. منابع به تولید کننده محتوا برگشت داده می‌شود . او یک ایمیل آگاه سازی دریافت می‌کند که از او درخواست می‌شود که دوباره منابع را ارسال نماید. ، به مرحله بازنگری برمی‌گردد.

شما همچنین می‌توانید ببینید که کار به <user/> تعلق داده‌شده است. این تگ همیشه کار را به کاربری منابع را ایجاد کرده برمی‌گرداند.

<task>
<name>update</name>
<actions>
    <notification>
    <name>Creator Modification Notification</name>
    <execution-type>onAssignment</execution-type>
    <template>Your submission was rejected by a reviewer, please modify and resubmit.</template>
    <template-language>text</template-language>
    <notification-type>email</notification-type>
    </notification>
</actions>
<assignments>
    <user />
</assignments>
<transitions>
    <transition>
    <name>resubmit</name>
    <target>review</target>
    <default>true</default>
    </transition>
</transitions>
</task>

اولین کاری که در گردش کار انجام می‌شود بازنگری می‌باشد. که در آن کاربر با نقش تعیین شده تصمیم می‌گیرد که محتوا را قبول ( انتقال به مرحله بعد ) یا رد ( به اتدا برگردادنده شود ) وقتی که به این کار انتقال داده می‌شود یک اطلاعیه  به فردی که به این کار اختصاص داده شده‌است ارسال می‌شود. شما می توانید نام و یا محتوای اطلاعیه را در فایل XML ویرایش کنید.

<task>
<name>review</name>
<actions>
    <notification>
    <name>Review Notification</name>
    <execution-type>onAssignment</execution-type>
    <template>You have a new submission waiting for your review in the workflow.</template>
    <template-language>text</template-language>
    <notification-type>email</notification-type>
    </notification>
</actions>

شما همچنین باید این کار را به یک نقش و یا نقش های خاص اختصاص دهید.  این نقش نقشی نیست که شما به او اطلاع رسانی کرده‌اید. به عنوان مثال، شما ممکن است بخواهید هر زمان که یک آیتم جدید ارسال شد به اطلاع همه سازندگان محتوا برسانید. صرف نظر از کسانی که مطلع شدند شما قطعا می‌خواهید یک اطلاعیه به کسانی که مسئول تایید محتوا هستند ارسال نمایید.

00
قبلی